Flest vargar, det vill säga elva, tror länsstyrelsen att det finns i reviret Villingsberg.
Foto: Shutterstock Flest vargar, det vill säga elva, tror länsstyrelsen att det finns i reviret Villingsberg.

45 nya vargar i Örebro län

Varginventeringen i Örebro län tyder preliminärt på att det inom eller delvis inom länet finns tio vargrevir. I åtta av dem föddes det valpar våren 2019, vilket betyder 4,5 föryngringar eller ungefär 45 valpar.

Antalet vargar i Örebro län tros vara ungefär detsamma som vid förra årets inventering.
Sju av de tio reviren delas med ett eller flera grannlän. I nio av reviren har man under den senaste inventeringen hittat familjegrupper.

Ett nytt revir
– Det som är skillnaden i år, från förra året, är att vi hade ett revir som hette Rockesholm som är borta nu. Och det har tillkommit ett nytt revir som heter Haraldsjön, förklarar Emma Kvastegård, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Nerikes Allehanda.
Flest vargar, det vill säga elva, tror länsstyrelsen att det finns i reviret Villingsberg.
Miniminivån för varg i Örebro län sänktes förra året från 5 till 3,5 föryngring.