I Naturvårdsverkets förslag flyttas säl till den grupp arter som får jagas med kulpatron klass 2, på så vis hoppas man att minska risken för olyckor.
Foto: Shutterstock I Naturvårdsverkets förslag flyttas säl till den grupp arter som får jagas med kulpatron klass 2, på så vis hoppas man att minska risken för olyckor.

6,5 förblir klass 1 också med blyförbud

6,5×55 mm blir kvar som klass 1 även vid ett blyförbud, nattsikte tillåts vid skyddsjakt på hjort och eftersöken får ett eget kapitel. Det är några av Naturvårdsverkets förslag som ska ersätta tidigare föreskrifter och råd.

Det är en rejäl uppdatering av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2002:18, om jakt och statens vilt som nu skickats ut till remissinstanserna.
Enligt Naturvårdsverket är målet att alla bestämmelser om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt samlas på ett ställe. Förhoppningen är att det kommer att bli lättare för både jägare och myndigheter att tolka bestämmelserna.

Tänkt att förenkla
– Det viktigaste är den väldigt tydliga strukturen, det blir enklare för jägare att ta reda på vad som gäller, säger Helena Busk, projektledare på Naturvårdsverket.
En nyhet som föreslås innebär att alla ägare till vapen i kalibern 6,5×55 mm kan andas ut. Viktkravet för blyfri ammunition klass 1 sänks vilket innebär att det blir tillåtet att nyttja blyfri ammunition i vapen med denna kaliber.
Enligt Naturvårdsverket påverkas inte djurskyddet negativt av en sådan ändring, medan djur, natur och konsumenter av viltkött gynnas.

Sälar och eftersök
En annan kaliberrelaterad nyhet är att säl flyttas den grupp av arter som enbart får jagas med kulpatron klass 1 till klassen som får jagas med klass 2.
– Det handlar om att minska risken för rikoschetter och vådaskott vid jakt över öppet vatten och i klippig miljö. Dessutom har sälar mjukt skelett så ur djurskyddssynpunkt är det helt okej, säger Helena Busk.
Hon tillägger:
– Också vad gäller eftersök i samband med jakt och trafikolyckor tillkommer ett nytt kapitel som beskriver vilken ammunition, vilka vapen och vilka vapentillbehör man ska ha.

Hjortjakt med nattsikten
Andra förslag går ut på att alla licensierade tävlingsskyttar ska få använda blyammunition vid träning och det införs dispens för skyddsjakt på hjort med nattsikte såvida jakten tillåts hela dygnet. Dessutom tas regleringen av jakt med pilbåge bort helt.
– Vi tyckte helt enkelt att det var bäst att avvakta den stora finska studie om pilbågejakt som pågår. Vårt beslut om pilbågejakt får komma senare.

Måste anmälas till EU
Remisstiden för förslaget löper ut den 1 maj, sedan tar det ytterligare en tid innan ett nytt regelverk kan börja gälla.
– Eftersom det gäller en del tekniska föreskrifter måste detta anmälas till EU. Så även om beslut fattas redan i början av sommaren så tar det ytterligare tre månader att behandla. Jag tror att reglerna först kan träda i kraft den 1 oktober, säger Helena Busk.