När länsstyrelserna tar över beslut om enskilda skyddsjakter på olika rovdjur får det inte bli för många som skjuts i Sverige. Därför har Naturvårdsverket satt ett tak, som bland annat fastslår att max 60 björnar får skjutas fram till 30 juni.

60 björnar får skyddsjagas i sex län

Naturvårdsverket har fastställt ramarna för de skyddsjakter som vissa länsstyrelser ska få besluta om. Högst 12 vargar och 60 björnar och 57 lodjur får skyddsjagas i de berörda länen. Det här gäller handlingsutrymmet för att bevilja enskilda skyddsjakter på till exempel björn. Kvoten för licensjakterna på rovdjur avgörs senare.

Ramarna för skyddsjakten på stora rovdjur är vad länsstyrelserna måste hålla sig inom när de tar över ansvaret för skyddsjakterna den 15 februari.

Delegeringen gäller till 30 juni för björn och till 31 oktober för övriga arter. Nya beslut om delegeringen tas efter de datumen.
– Det här är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning med ökat lokalt inflytande. Vi genomför den successivt och kommer att utöka beslutanderätten när länsstyrelserna är i gång med sina nya regionala viltförvaltningsdelegationer, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Tre förvaltningsområden
Sverige har delats in i tre områden: Det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är de fem ”vargjaktslänen”, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro och Västra Götaland. Dessutom ingår Västmanlands, Stockholms och Uppsala län.
Norr om dessa ligger Norra rovdjursförvaltningsområdet och söderut ligger Södra rovdjursförvaltningsområdet.
Länsstyrelsen får bara ansvaret för skyddsjakten på järv, lodjur, björn och varg om det finns reproducerande stammar i länen sedan flera år. Det betyder att i det södra rovdjurs-förvaltningsområdet kan bara några av länsstyrelserna besluta om skyddsjakt på lodjur. Totalt i landet får det skyddsjagas 12 vargar i fem län, 60 björnar i sex län 57 lodjur i 15 län och 12 järvar i tre län.

Ingen kvot som ska fyllas
– Vi har gett ett väl tilltaget handlingsutrymme. Det här är inte en kvot som måste fyllas utan ett maximalt handlingsutrymme. Vi anser att den stora ramen är rimlig mot bakgrund av att länsstyrelserna kommer att få göra avvägningarna framöver och ta gemensamt ansvar för att rovdjurspolitikens mål nås, säger Maria Ågren.
Så här ser ramarna ut i detalj:

Norra området
Björn: Högst 50 djur i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
Lodjur: Högst 40 djur i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
Järv: högst 12 djur i länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Mellersta området
Björn: Högst 10 djur i Dalarnas och Gävleborgs län.
Lodjur: Högst 12 djur i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
Varg: Högst 12 djur i Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Södra området
Lodjur: Högst 5 djur i Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län.

Naturvårdsverket kommer fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt i övriga län. Ska det ansökas om skyddsjakt på en ”problemvarg” i till exempel Västmanland är det alltså verket som slutligen avgör det, precis som tidigare.
– Gränsen har satts vid tre vargföryngringar, tre år i rad. Vi hade uppehåll under ett år. Därför har Västmanland inte delegation på att besluta om skyddsjakt på varg, kommenterar Pierre Ahlgren, rovdjursinventeringsansvarig på länsstyrelsen.

Även licensjakten ska beslutas av länen

Riksdagen har angett miniminivåer och etappmål för de olika rovdjursarterna och har beslutat att viltförvaltningsdelegationerna i rovdjurslänen ska föreslå länsvisa mål för sina områden.

Det är en förutsättning för att också delegera licensjakten.
– Vi planerar att delegera årets licensjakt för björn som börjar i slutet av augusti, säger Eva Thörnelöf, chef för naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.
Däremot kommer Naturvårdsverket att besluta om årets licensjakt på lodjur, som startar redan den 1 mars.
– Men från nästa år kommer vi att delegera beslut om även den licensjakten, förklarar Eva Thörnelöf.

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...