65-åring dömd och friad för älgjakt

En 65-årig jägare från Nordmaling har åtalats för två jaktbrott. Dels för att ha skjutit en älgko och hennes kalv på grannlagets mark, dels för att älgkon var olovlig eftersom kvoten på vuxna djur var fylld. Han döms för jakt på grannmarken, men frias för den fällda kon.

Vid rättegången i Umeå tingsrätt vittnade 65-åringen om svårigheterna vid den aktuella jaktdagen. Det var svår dimma, rågångar saknades, skogen var förvillande lik på båda jaktmarkerna och han hade ingen GPS.

Dock påtalade en jaktkamrat att han trodde att skallen från jakthunden kom från grannmarken, men 65-åringen höll inte med. Han smög på djuren, som var en älgko och en kalv, och fällde dem båda.

Tingsrätten dömer 65-åringen för att ha skjutit älgarna på grannmarken, eftersom de anser att han borde ha varit mer försiktig med tanke på omständigheterna.

Jaktkamraterna varnade

Att jaktkamraten varnade om att det kunde vara grannmarken menar rätten är en ytterligare omständighet som borde ha fått jägaren att avstå skotten.

När det gäller fällandet av älgkon säger jägaren att han siktat på kalven, men att skottet förmodligen ändrade riktning efter att ha träffat en kvist.

Rätten avfärdar inte mannens vittnesmål, men säger ”en mindre trolig hypotes”. Att det var tät dimma och att osäkerhet råder kring händelseförloppet gör att rätten inte anser att han utan tvivel var grovt oaktsam när han sköt älgkon.

65-åringen döms därför för jaktbrott vad gäller jakt på annans mark, men frias för att ha fällt älgkon. Straffet blir 80 dagsböter à 170 kronor.