72 björnar får fällas i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har bestämt kvoten i årets licensjakt till 72 björnar. Det är samma kvot som i fjol.Årets jakt börjar den 21 augusti.
Målet med förvaltningen är att hålla björnstammen inom det intervall på 730-910 björnar som viltförvaltningsdelegationen i Norrbottens län beslutade om i vintras.

Enligt teoretiska beräkningar är länets björnstam till cirka 900 björnar.
Fjolårets spillningsinventering kommer förhoppningsvis att bidra till en säkrare bedömning.
– I avvaktan på resultatet av fjolårets björnspillningsinventering behåller vi samma jaktkvot som förra året, kommenterar Britta Wännström, avdelningschef på länsstyrelsens miljöavdelning.
Avskjutningen fortsätter därmed ligga på en hög nivå, vilket sannolikt ger en långsam minskning av stammen.

Hela björnkvoten sköts
Förra året sköts alla björnar i jaktkvoten.
– Björnjakten har fungerat väldigt bra och fjolårets jaktresultat visar på att intresset och kunskapen ökar i länet, vilket är glädjande, förklarar Britta Wännström.
Hela Norrbotten är ett enda jaktområde, men jaktperioden är kortare ovan odlingsgränsen, där den pågår till och med 30 september.
Nedan odlingsgränsen sträcker sig jaktperioden till och med 15 oktober.
Det är andra året som länsstyrelsen beslutar om licensjakt på björn, efter att det tidigare har varit Naturvårdsverkets ansvar.
Alla länsstyrelser med rovdjursstammar i sitt län har i samband med den regionaliserade rovdjursförvaltningen fått utökat mandat att besluta om bland annat jaktkvoter.