Tilldelningen ökas i årets licensjakt på björn i Jämtland.
Foto: Shutterstock och länsstyrelsen. Tilldelningen ökas i årets licensjakt på björn i Jämtland.

74 björnar får fällas i Jämtland

74 björnar får skjutas i årets licensjakt på björn i Jämtland. Det är en ökning av tilldelningen 2015 då 60 björnar fick fällas.

Länet delas även i år upp i två jaktområden, norr och söder om E14. Dessutom delas de två jaktområdena in i olika zoner. 
Länsstyrelsen redogör på sin hemsida för reglerna för årets björnjakt:

Område 1
Område 1 – söder om E14:
Högst 37 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 1b.
Område 1a:  Del av Härjedalens, Bergs och Åre kommuner som ligger norr om väg 501 och 502, väster väg 84 mellan Linsell och Hedeviken, norr väg 315 och väster om väg 316, E45 och väg 321, samt söder om E14.
Område 1b: De delar av länet som är belägna söder om E14 som inte ingår i område 1a.

Område 2
Område 2 – norr om E14:
Högst 37 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 2b.
Område 2a: Del av Åre kommun som ligger norr om E45 och väster om väg 666. Del av Krokoms kommun väster om väg 666 och 671 (vägarna mellan Mörsil och Kaxås), norr om väg 675 och 675 (Kaxås-Tulleråsen) och väg 340 (Tulleråsen-Lillholmsjö), norr väg 344 (Lillholmsjö-Föllinge) väster och norr om väg 339 (Föllinge-kommungränsen vid Öjån), del av Strömsunds kommun som ligger väster om Munsvattnetvägen och väg 801, del av Strömsunds kommun som ligger norr om väg 342 och väster om vägarna 814, 998 och 1002 (Lidsjöberg-Norråker).
Område 2b: De delar av länet som är belägna norr om E14 som inte ingår i område 2a.