Gunnar Håkansson, vice ordförande i Jägarnas Riksförbunds dalaavdelning, riktar skarp kritik mot Länsstyrelsen efter björnjaktsbeslutet.
Foto: Rävper Andersson Gunnar Håkansson, vice ordförande i Jägarnas Riksförbunds dalaavdelning, riktar skarp kritik mot Länsstyrelsen efter björnjaktsbeslutet.

75 björnar får fällas i Gävle-Dala

Dalarna får 35 björnar och Gävleborg 40 björnar i tilldelning vid årets björnjakt. För Gävleborgs del innebär tilldelningen att björnstammen fortsätter att öka, medan björnstammen i Dalarna stabiliseras, eller minskar något.

När Naturvårdsverket tidigare i år angav ramarna för årets björnjakt i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet var målet att hejda den svenska björnstammens tillväxt.
I Gävleborgs viltförvaltningsdelegation resonerade man ungefär på samma vis och i Dalarna förordades en minskning av björnstammen.
Det kortaste strået drog Gävleborg, som sannolikt får finna sig i att björnstammen växer ytterligare. För att hejda tillväxten skulle det behövas en avskjutning på drygt 50 björnar – men tilldelningen blev alltså 40.
I Dalarna vill viltförvaltningsdelegationen minska björnstammen från cirka 286 björnar till 250. Så blir det inte heller. Däremot blir det sannolikt en minskning av björnstammen – om än marginell. För att balansera (frysa) björnstammen i Dalarna behövs en avskjutning på cirka 29 björnar.

”Rimlig nivå”
– Jag tycker vi har hittat en rimlig och bra fördelning inför årets licensjakt. Beslutet är helt enligt de intentioner som den nya viltförvaltningsdelegationen har gett, säger landshövding Maria Norrfalk i ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagen, samma dag som tilldelningsbeslutet.
Men den åsikten delas inte av Gunnar Håkansson, vice ordförande i Jägarnas Riksförbunds dalaavdelning. Han tycker inte att det lokala inflytandet stärkts, vilket utlovades i regeringens nya rovdjurspolitik:

”Vi är överkörda”
– Man struntar totalt i vad Dalarnas viltförvaltningdelegation bestämde, säger en mycket upprörd Gunnar Håkansson.
– Så här var det även tidigare i den regionala rovviltsgruppen. Då körde länsstyrelsen över oss vartenda år. Det inte konstigt att förtroendet för länsstyrelsen är helt kört i botten här i Dalarna. Det här måste vara tjänstefel av Maria Norrfalk.

Lokal variation
I Gävleborg beslutade delegationen om en högre avskjutning i länets nordvästra del (Ovanåkers kommun samt Ljusdals kommun, väster om Ljusnan). Det lokala målet i Gävleborg är att sänka björnstammen något där det finns flest björnar till förmån för älgstammen (bland annat i gränstrakterna till Orsa finnmark).
I Dalarna beslutade länsstyrelsen om en lokal uppdelning av jaktkvoten. Högst fem björnar får fällas i renskötselområdet och högst 30 björnar får fällas utanför renbetesområdet. När 20 björnar är fällda tilldelas återstående tio björnar till Rättviks och Orsa kommuner, Älvdalens kommun söder om gränsen till renskötselområdet och öster om Österdalälven, samt Mora kommun öster om Österdalälven.

Sex björnar får skyddsjagas
Utöver den sammanlagda avskjutningen på 75 björnar i de båda länen får ytterligare sex björnar skyddsjagas. Med tanke på tidigare års skyddsjakter på björn i de båda länen (med bara någon enstaka björn fälld varje år) bör sex björnar räcka med god marginal.

Mer om jaktbesluten kan ni läsa här:
Beslutet i Dalarna: http://www.w.lst.se/template/Forminfo.aspx?id=9701
Beslutet i Gävleborg: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Naturvard/rovdjur/Aktuellt.htm
Naturvårdsverkets beslut: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Skydds–och-licensjakt-pa-bjornar-/