Foto: Shutterstock Vargstammen var rekordstor i vintras och låg långt över referensvärden för gynnsam bevarandestatus.

75 vargar får fällas under licensjakten

75 vargar i 12,5 revir får fällas under den kommande vinterns licensjakt. Det har länsstyrelserna i de fem län i Mellansverige där varg kommer att få jagas nu beslutat.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg 2023 till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I det ingår åtta länsstyrelser.

För att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst har dessa länsstyrelser i dag gemensamt beslutat att det kommer att jagas varg i fem av länen i början av nästa år. Länen är Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland.

Totalt får 75 vargar fällas i 12,5 revir. Många revir är länsöverskridande och tre av reviren delas med Norge.

Rekordstor vargstam

Den senaste inventeringen visade att vargstammen var rekordstor i vintras. Då fanns det 460 vargar i Sverige. Värmland stod för nästan hela ökningen.

Det av Naturvårdsverket fastställda referensvärdet för gynnsam bevarandestatus ligger, som bekant, på 300. Därför är också vargtilldelningen ovanligt hög under den kommande licensjakten och allra flest vargar får fällas i just Värmland.

– Vi bedömer att jakten kommer att minska populationen i Värmland något, sa vilthandläggare David Höök på länsstyrelsen i Värmland under dagens presskonferens.

Tilldelningen län för län:

Gävleborg:18 vargar i reviren Ödmården, Mörtsjön och Tinäset. Reviret Tinäset delas med Dalarnas län.

Dalarna: 14 vargar i reviren Almhöjden och Tinäset. Reviret Almhöjden delas med Västmanlands och Örebro län. Reviret Tinäset delas med Gävleborgs län.

Västmanland: 12 vargar i reviren Venabäcken och Almhöjden. Reviret Almhöjden delas med Dalarnas och Örebro län.

Örebro: 24 vargar i reviren Ölen, Grecken, Vismen och Almhöjden. Reviret Vismen delas med Värmlands län och reviret Almhöjden delas med Västmanlands och Dalarnas län.

Värmland: 30 vargar i reviren Ulvåa, Juvberget och Kockohonka som delas med Norge, reviret Vismen som delas med Örebro län samt Skacksjö, Flatmossen och Forshaga som är länsegna revir.

OBS! Summerar man antalet vargar ovan blir siffran 98, alltså betydligt högre än 75. Det beror på att många revir delas mellan länen och att länsstyrelserna redovisar varje län för sig.