Enligt en ny rapport finns det nu cirka 80 000 vildsvin i Sverige.
Foto: Robert Jidesjö Enligt en ny rapport finns det nu cirka 80 000 vildsvin i Sverige.

80 000 vildsvin i Sverige

Trots ökad jakt växer vildsvinsstammen så det knakar.
En ny forskningsrapport, beställd av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) visar att det nu finns cirka 80 000 vildsvin i landet. Den svenska vildsvinsstammen ökar med 13 procent per år, enligt rapporten.

Antalet vildsvin fördubblas vart femte år, konstateras det i LRF-rapporten.

Det märks bland annat i statistiken för viltolyckor i trafiken, där vildsvinen börjar få en allt mer framskjuten position i en del län.

– Vi närmar oss en gräns för hur många vildsvin som borde få finnas i Skåne och Sörmland.

Det kommenterar Lars Sävberger samordnare i SES-gruppen – ett samarbetsorgan som ska förebygga viltolyckor.

Årligen fälls cirka 30 000 vildsvin.

Värdefull jaktlig resurs

Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, tycker att det är fel att bara fokusera på de problem som vildsvinen kan orsaka. För markägarna är vildsvinen även en värdefull jaktlig resurs.

Det gäller särskilt i områden där lodjur gjort att rådjur och annat småvilt minskat drastiskt.

En tydlig trend är att vildsvinsjakten ger upphov till nya samarbetsformer mellan olika jaktlag och markägare. Ett exempel är Marks kommun i Västergötland. Där planerar jägare, markägare, LRF och andra intresserade att bilda ett nätverk.

Syftet är att tillsammans försöka dämpa den expanderande vildsvinsstammen.

Ska kartlägga vandringar

Enligt jägaren Hans-Eje Persson finns antagligen 20-30 området. Inom några år kan stammen fördubblas. Med hjälp av lagrade rapporter i en databas ska vildsvinens vandringar kartläggas. Nätverket ska även se till att det bildas en akutgrupp som rycker ut innan grisarna hinner förstöra på åkrarna.