82 björnar skjutna – flest i Gävleborg och Dalarna

Det går tungt i Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Värmland med björnjakten. I Dalarna och Gävleborg flyter det på bättre och där har ungefär två tredjedelar av tilldelningarna fällts.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har har noterat 82 skjutna björnar av en total tilldelning på 243 björnar i sju län. Detta enligt SVA:s sammanställning vid lunchtid på måndagen. Det kan ha skjutits fler björnar som någon länsstyrelse ännu inte rapporterat till SVA.
Renskötselområdet i Dalarna är det enda område som är klart. De båda tilldelade björnarna där är skjutna. I övriga Dalarna återstår det 12 av 33 tilldelade djur. 

Elva björnar kvar i Gävleborg
Även i Gävleborg flyter jakten på bra och där återstår elva djur av licensen på 35.
I Värmland har man emellertid inte fällt någon av de båda tilldelade björnarna. 

I Jämtlands län har 24 av 70 björnar skjutits och i Västernorrland fem av 22, i Västerbotten två av 24 och i Norrbotten sex av 55. 
I norrlandslänen kan man förvänta sig att en del björnar faller under septemberjakten på älg.