Foto: Lex Advokatbyrå Advokat Sven Severin, som har specialiserat sig på juridik med bäring på jakt, sågar EU:s blyförbud.

Advokat om EU:s blyregler: ”Strider mot Europakonventionen”

Den omvända bevisbördan som följer med blyhagelförbudet strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Sven Severin, advokat och jägare, konstaterar att domstolarna måste säga sitt innan rättsläget klarnar.

Allt talar för att jakt med blyhagel är ett minne blott då EU:s nya förordning träder i kraft den 16 februari. Samtidigt återstår en mängd frågeställningar, inte minst de rättsliga: Hur ska efterlevnaden kontrolleras? Hur högt lägger domstolarna ribban?

Fällas för brott

Bland annat har det faktum lyfts att den så kallade oskuldspresumtionen är i fara. Om en jägare påträffas med en blyhagelpatron i fickan vid en våtmark kan han eller hon fällas för brott, trots att ett rättsligt grundfundament är att ingen ska behöva bevisa sin oskuld.

– Faktum är att detta strider mot grundportalen i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger advokat Sven Severin.

Han fortsätter:

– Detta kommer att landa i domstolarna.

Stora kostnader

Sven Severin, som själv är en entusiastisk jägare, påpekar också att förbudet kommer att medföra en rad kostnader, både för enskilda och för myndigheterna.

– Det är så dumt, varenda vattenpöl klassas som våtmark. Vi har ju redan ett blyhagelförbud, att dra ut bestämmelserna så här är vettlöst och kommer att innebära en enorm kapitalförstöring.

– Tänk alla bössor som måste kasseras och alla skjutbanor som måste ställa om. Och vem ska kontrollera efterlevnaden?