Foto: Mostphotos Jätteövningen Aurora 23 innebär att en stor mängd fordon och personal kommer in i Sverige från länder där afrikansk svinpest är utbredd.

AFS: Aurora 23 kan sprida smitta

Afrikansk svinpest har än så länge gått att hålla utanför Sveriges gränser. Men den pågående militärövningen Aurora 23 innebär ett hot, vilket Försvarsmakten tagit höjd för.

Den pågående militärövningen Aurora 23 med 26 000 deltagare från 14 länder är styrkeuppvisning som ska trygga Sveriges gränser.

Kontrollera fordon

Samtidigt utgör den en perfekt grogrund för spridning av afrikansk svinpest, då fordon och deltagare kommer i stor mängd från länder där smittan finns. Därför har Försvarsmakten tagit fram riktlinjer som gäller fram till den 11 maj då övningen avslutas.

– Innan utländska förband kommer till Sverige ska de ha rengjort och kontrollerat sina fordon och sin utrustning. I vissa fall kräver vi också desinfektion, till exempel från områden där det pågår utbrott av afrikansk svinpest, säger Åse Bergström, stabsveterinär på Försvarsmedicincentrum, till Jakt & Jägare.

Bevakar övningen

Under förberedelserna inför övningen har alla utländska deltagande förband informerats om dessa krav. Svensk personal har också utbildats i att göra stickprovskontroller och ställa krav på tilläggrengöring om det behövs. 

– Inför och under övningen bevakar vi smittskyddsläget för att kunna vidta åtgärder om smittskyddsläget skulle förändras i Sverige eller i vår närhet.