Sveriges lantbrukare upplever allt mer kritik, hot och skadegörelse mot sin djurproduktion.
Foto: Mostphotos Sveriges lantbrukare upplever allt mer kritik, hot och skadegörelse mot sin djurproduktion.

Aktivistbrott mot bönder granskas

Precis som jägare utsätts lantbrukare med djurproduktion för kritik, hot och skadegörelse av djurrättsaktivister. Vilka konsekvenser det kan få för bönderna ska nu undersökas i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Det är stiftelsen Svensk Lantbruksforskning som har beviljat tre miljoner kronor till projektet ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – lantbruksföretagarnas perspektiv”. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, Kungliga tekniska högskolan och Lantbrukarnas Riksförbund.

Angelägna frågor
I ett pressmeddelande kommenterar professor Peter Lundqvist vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp:
– Detta är mycket angelägna frågor för Sveriges lantbrukare som upplever allt mer hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Det rapporteras ofta om dessa frågor i media, men det saknas fördjupade kunskaper om konsekvenserna för såväl individer som drabbade företag. Jag är övertygad om att vårt tvärvetenskapliga angreppssätt i samverkan med LRF och KTH kommer att leda till såväl ökade kunskaper som förslag på konkreta åtgärdsstrategier.