Alfadjuren fälldes i Amungenreviret

De båda vargarna som fälldes i Amungenreviret i tisdags var alfadjur. Men enligt rovdjursforskaren Olof Liberg har ungvargarna goda chanser att klara sig, något som också stöds av internationell forskning.

Tiken som sköts i Amungenreviret var definitivt ett av alfadjuren i flocken, samt hade dessutom ett radiohalsband som tystnade för ett år sedan. Hanvargen var vuxen och följde tiken, vilket enligt Olof Liberg betyder att den med mycket stor säkerhet var alfahanen.
– Allt tyder på att det var alfadjuren som sköts, säger Liberg.
Att detta skulle ske i något eller några fall under vargjakten var väntat. Redan innan vargjaktsbeslutet hade forskarna tittat på den här situationen och forskarunderlaget är också bakgrunden till den fastställda jakttiden (2 januari till 15 februari). Jakttidens slut har satts för att inte orsaka störningar under parningstiden.

Ungvargarna klarar sig
Olof Liberg bedömer att ungvargarna i Amungenreviret har mycket goda chanser att klara sig, trots att de miste föräldrarna i januari.
– Det är också de internationella erfarenheterna från åtskilliga forskare som studerat ungvargar vars föräldrar dödats, säger Liberg.
– Visst blir det tuffare för ungvargarna, men samtidigt är de födgenier och det finns förhållandevis gott om mat i de svenska skogarna. Det är också tänkbart att den hårda vintern hjälper vargarna, eftersom det betyder att en del rådjur, eventuellt också älgar, dör.

Vuxna vargar finns kvar
Liberg påpekar dessutom att det i just Amungenreviret finns en annan viktiga omständighet som talar till ungvargarnas fördel: Där finns nämligen med stor sannolikhet även vuxna vargar från tidigare kullar. Och dessa vargar är vana jägare.
När ungvargar mister sina föräldrar och får större problem med födosöket ökar eventuellt risken för att vargarna söker sig till bebyggelse.
– Det återstår att se om det inträffar, men är i så fall helt naturligt. För vargar är byar och gårdar i det karga skogslandskapet som små oaser som doftar mat. Där finns husdjur, boskap, råttor och möss, samt avfall. Det lockar givetvis en hungrig varg.

Reviret kan delas upp
Vad som händer nu med Amungenreviret är oklart och blir i viss mån också föremål för studier. Forskarna räknar med att radiomärka samtliga ungdjur i reviret i vinter.
– Det är mycket möjligt att någon av de vuxna vargarna helt enkelt tar över reviret och skaffar en utomstående partner. Det kan också inträffa att reviret delas upp mellan två djur i flocken. Det har hänt tidigare i Sverige, säger Liberg.