Älgfattigt i Ovanåkerskogarna

I början av 80-talet kunde jägarna skjuta tio-12 älgar per 1 000 hektar. Nu är siffrorna helt annorlunda, tilldelningen är drygt en älg på samma yta.
Sven-Olov Hellsén är ordförande i Ovanåkers älgskötselområde. Han tycker att det var rena slakten förr jämfört med dagens jakt.

– I vissa lag jagade de bara en eller två timmar per dag och sköt fullt ganska omgående ändå. I dag är läget helt annorlunda. I år kommer i alla fall samtliga jaktlag att genomföra jakten men hur det blir nästa år är osäkert, säger Sven-Olov Hellsén till Ljusnan.

Enligt statistiska siffror från älgjakten i fjol har jaktlagen svårt att fylla de kvoter de tilldelats. Det är också stora skillnader i tillgången. I Alfta norra finns det fortfarande ganska mycket älg och man kan skjuta 2,5 älg per 1 000 hektar.

Nu har ett direktiv gått ut till jägarna i älgskötselområdet om att spara produktiva kor och tjurar med sex taggar eller fler.

Sven-Olov Hellsén tror att förklaringen till den skeva förekomsten är att björn och varg tar en stor del av tillväxten. Dessutom vill markägarna slippa skador på skogarna och ha en hög avskjutning.

En rapport, ”Vilken inverkan har vargen på älgstammen”, har sammanställts av bland annat viltforskarna Håkan Sand och Olof Lindberg. Där skriver de följande:

”Resultaten visar att det möjliga jaktuttaget för mänskliga jägare inom etablerade vargrevir minskar drastiskt med minskande älgtäthet. Vid älgtätheter omkring 10-15 älgar per 1 000 hektar kan älgstammen fortfarande beskattas med 2-4 älgar per 1000 hektar. Vid tätheter ner mot 5-6 älgar per 1000 hektar minskar dock det möjliga jaktuttaget till under en älg per 1000 hektar. Vid ännu lägre älgtätheter (mindre än 5/1000 hektar) finns inget utrymme för jakt alls. Det vill säga, då tar varg och björn hela den årliga produktionen i älgstammen.”