Mårdhund ska jagas med älghundar. Mårdhundarna kan då buras in. Sedan ska de steriliseras och sändarmärkas för att underlätta utrotningskampanjen.
Foto: Shutterstock.com Mårdhund ska jagas med älghundar. Mårdhundarna kan då buras in. Sedan ska de steriliseras och sändarmärkas för att underlätta utrotningskampanjen.

Älghundar ska fånga mårdhundar

I dag går Mårdhundsprojektet ut med ett pressmeddelande där de ber älgjägare ta hand om de mårdhundar som deras älghundar eventuellt stöter på.

– Kan Mårdhundsprojektet få tillgång till dessa djur så ökar våra möjligheter att lyckas med vår uppgift att utrota mårdhunden ur Sveriges natur, meddelar de projektetansvariga.

Mårdhundsprojektet och Svenska Jägareförbundet vill att de älgjägare som drar ut på jakt i norra Sverige nästa vecka håller ögon och öron öppna efter mårdhundar. 

”Vi har under projektets gång sett att de flesta älghundar har ett stort intresse av mårdhundar och dessa djur är otroligt lätta för hundarna att ställa. När hundföraren närmar sig ett ståndskall på mårdhund hör han/hon det direkt då mårdhunden har ett väldigt artspecifikt läte. Ge även noga akt på ståndskall som plötsligt tystnar, mårdhundar spelar ofta döda då de blir uppsökta av en hund. Vi vet genom vår kartläggning att ett antal hundförare i norr, framförallt Norrbottens län, kommer att få uppleva detta nästa vecka”, skriver Mårdhundsprojektet.
Vill ha in levande mårdhundar
Mårdhundsprojektet vill gärna få tag på mårdhundar, och helst levande exemplar. 
”En rutinerad älghundsförare med djurvana har inga problem att med ett varligt grepp i nackskinnet förflytta en mårdhund till en hundbur eller dylik förvaringsplats. Detta då mårdhundarna oftast är lätta att hantera”, konstaterar de ansvariga i Mårdhundsprojektet.
Då djur som fångas in steriliseras och förses med en sändare, och släpps sedan ut i naturen igen. På så sätt ska den leda fältarbetarna till flera mårdhundar, eftersom de lever i monogama och livslånga parförhållanden. 
– Sändardjuren är en av våra mest effektiva metoder och vi ser gärna att jägarna låter bli att skjuta mårdhundar märkta med halsband.
Journummer till Mårdhundsprojektet är 070-339 93 26