Älghundsjägare för eftersöksbojkott

I ett brev till landets älghundsklubbar uppmanar två medlemmar i Västsvenska älghundsklubben landets jägare att ansluta sig till eftersöksbojkotten i protest mot regeringens vargpolitik.

– Vi är tydliga med att det inte är vi jägare som skadar viltet utan det är trafiken och järnvägen. Men vi måste sätta press på politikern för att få stopp på nuvarande vargpolitik. Annars har vi snart ingen löshundsjakt kvar.
Det säger Kjell Lennartsson, Härkilas kennel, som tillsammans med Urban Nilsson undertecknat brevet till Svenska älghundsklubben.

”För het potatis”
– Men från älghundklubbens sida tyckte man att det var en för het potatis att ta i så man ville inte ta ställning men brevet har gått vidare till respektive rasklubb och Jämthundsklubben var först ut att reagera, berättar han.
Förutom till de olika älghundsklubbarna har brevet med uppmaning till eftersöksbojkott på trafikskadat vilt även gått till stövareklubben och dreverklubben.
– Vi ser ju vilken förödande effekt vargen har haft på exempelvis drevern som ras, säger Kjell Lennartsson, som med Härkilas kennel har en av landets äldsta kennlar.

Nästan inga valpköpare längre
– Från varglänen har vi nästan inga valpköpare längre. Samma sak från Norge där man tidigare hade fina rådjursmarker men där det nu inte längre går att jaga på grund av vargen, säger han.
Kjell Lennartsson pekar också på vilka nationalekonomiska värden som nuvarande vargpolitik riskerar att föröda.
– Enligt en beräkning från SLU omsätter jakten tre miljarder per år. Det kan jämföras med rennäringens 55 miljoner eller fårnäringens 100 miljoner kronor per år, säger han.
Av de rasklubbar som fått brevet med uppmaning till eftersöksbojkott var Jämthundsklubben först ut att agera och där är Peter Antonsson ordförande.

Tas upp på stämman
– Från Svenska Jämthundsklubbens sida har vi i dagsläget inte tagit ställning till eftersöksbojkotten. Vi ska ha stämma den fjärde februari och då kommer frågan upp. Däremot har styrelsen beslutat att lägga ut brevet med uppmaning till bojkott på vår hemsida. Sedan får var och en ta ställning till om man ska ansluta sig till bojkotten eller ej, kommenterar han.