Älgjakt på samebymark stoppad

Ett privat jaktlag som jagar på marker inom Ohredahke sameby har fått tillståndet indraget av regeringen, eftersom man vill vänta på att samebyns överklagande av länsstyrelsens jaktbeslut ska prövas, skriver SVT Jämtland.

Länsstyrelsen har beslutat att upplåta jakträtt till det privata jaktlaget på ett område som tidigare inte varit upplåtet. Det anser Ohredahke sameby är ett intrång på den egna jakträtten. Därför överklagades länsstyrelsens beslut med en begäran om inhibition.
Detta godtogs av regeringen som nu stoppar det privata jaktlaget från att jaga älg på det aktuella området.

Ruvhten sijte i samma situation

Även Ruvhten sijte sameby har överklagat ett liknande beslut med en begäran om inhibition, men detta nekas av regeringen.
Jakt & Jägare skrev om det här.