Älgkorna i Idre kan ha dött av parasiter

Älgkon som skickades in till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala från Idre i norra Dalarna visade sig ha mycket höga halter av inälvs- och tarmparasiter. Det berättar veterinär Karin Bernodt som obducerat älgkon.

Jägaren Svante Svensson från Idre blev mycket bekymrad när det under några veckor i februari hittades sex döda älgkor i Idre- och Särna-området. Bland annat var det en älgko som Svante Svensson följde under de två veckorna. Kon var i mycket dåligt skick innan hon avled.

Efter mycket om och men skickades älgkon till SVA i Uppsala. Svante Svensson misstänkte att det härjade någon form av sjukdom eftersom det bara var älgkor som hittades döda.

Parasitangrepp i inälvor och tarmar

Nu har rapporten från SVA kommit. Den visar på mycket förhöjda parasitangrepp i inälvor och tarmar. Veterinär Karin Bernodt konstaterade för övrigt att älgkon var utmärglad.

Nu har hon funderingar på om det finns någon form av parasithärd i området eller om det förhöjda parasitvärdet beror på födobrist.

Vid brist på föda blir immunförsvaret nedsatt, vilket kan påverka möjligheterna att kroppen skall klara av att ett parasitangrepp.

Döda älgar ska skickas till SVA

Nu vill SVA få in mer material från döda älgar i området runt Idre och Särna, både självdöda älgar och trafikdödade älgar.

Den som har upplysningar kan kontakta SVA:s viltvårdssektion, telefon 018-67 10 00.

– Då ska vi undersöka möjligheterna att få en snabb transport ner till Uppsala av kroppsdelar eller hela älgkroppen, säger Karin Bernodt.