Minst sex nya vargkullar har fötts i gränsområdet mellan Sverige och Norge. (Arkivbild)
Foto: A. von Dueren/Shutterstock.com Minst sex nya vargkullar har fötts i gränsområdet mellan Sverige och Norge. (Arkivbild)

Allt fler norsk-svenska vargar

Gränsområdet mellan Sverige och Norge har fått betydande tillökning av varg. Minst sex nya kullar tillkom under vintern, enligt den norska tidningen Nationen.

Dessutom har det hittats fyra kullar i helnorska revir, enligt den pågående inventeringen i Norge. Först den 1 juni redovisas det slutliga resultatet.
En föryngring i ett gränsrevir räknas som en halv kull för norsk räkning. Så fyra plus tre blir totalt sju valpkullar för Norges del.

Passerat målet för vargföryngringar
Målet är att det ska finnas minst sex årliga vargföryngringar i Norge. Vad det betyder för vargförvaltningen i Norge är oklart.
Men när det under vintern upptäcktes att Norge hade 50 järvföryngringar reducerades beståndet. Det togs bort honor och ungar. Nu finns det 43 järvkullar. Målet är 39.
Det har fötts nya björnungar i sex kullar. Målet är 13 björnföryngringar per år.
När det gäller lodjur är det 52 föryngringar. Målet är 65 loföryngringar årligen.