Allt fler vargar i Jämtland

Antalet kvalitetssäkrade vargobservationer i Jämtland har nästan fyrdubblats på ett år, från 23 till 87, enligt länsstyrelsens egen rovdjursinventering.

Men det är inte bara observationerna, som bekräftats antingen med spårning på snö eller med DNA-prover, som antyder att det blir allt fler vargar i länet. Naturvårdshandläggaren Linda Ersson på länsstyrelsen i Östersund säger till Länstidningen att även antalet konstaterade vargindivider ökar och numera är ett tiotal, samt att skyddsjakterna blir allt fler.
Sex vargar har skjutits mellan oktober 2009 och september i år, vilket bland annat har sin förklaring i att renskötselområdet inte ska ha vargetableringar.
I år har det också bekräftats att Jämtland har fått sitt första vargrevir, Tandsjöreviret, i södra Härjedalen. Ingen föryngring har emellertid konstaterats.

Färre lodjur
Inventeringen visar också att antalet lodjur minskar och numera är nere ungefär på 2004 års nivå, med 36 familjegrupper. När det gäller järbvarna har man dokumenterat 23 familjegrupper, vilket är relativt normalt eftersom antalet familjgrupper har pendlat kring 20 på senare år.
Kungsörnsinventeringen visar på 24 lyckade häckningar, vilket kan jämföras med åtta i fjol.