Foto: Shutterstock Enligt polisen har den försvunna ammunitionen sannolikt destruerats av misstag.

Ammunition för 1 000-tals kronor försvann hos polisen

Omhändertagen ammunition till ett värde av över 5 000 kronor försvann från polisen, nu måste man ersätta en privatperson. Själv hävdar myndigheten att patronerna har förstörts av misstag.

Jakt & Jägare har flera gånger nyligen, till exempel här och här, rapporterat om hur vapen har försvunnit från Polismyndigheten.

Hänt igen

Nu har det hänt igen.

Det är Dala-Demokraten som skriver om hur vapen och ammunition omhändertogs av polisen i samband med att en licensinnehavare förlorade möjligheten att inneha vapen på grund av sjukdom.

Medan ärendet utreddes ska vapen och ammunition ha förvarats hos polisen. Förutom vapnen handlade det om två askar övningsammunition och ytterligare fem askar ammunition för hagel- och kulvapen.

Sålt till handlare

Vapnen ska senare ha sålts till en handlare medan ammunitionen köptes av en privatperson. När ammunitionsköparen kom till polisen för att hämta varorna fanns de inte i lokalerna. Åtskilliga försök gjordes för att hitta ammunitionen – sammanlagt 173 hagelpatroner och 125 skott för kulvapen.

Gett upp försöken

Nu har Polismyndigheten gett upp försöken att återfinna godset och förklarar det inträffade med att det sannolikt har förstörts av misstag.

Köparen ska därför ersättas med 5 050 kronor.