Ändrad dom för olaglig jakt i Arjeplog

De tre män som i somras dömdes i tingsrätten för jaktbrott i samband med att de fällde en älg i Laisdalen i Arjeplogfjällen har fått sina domar ändrade av hovrätten för Övre Norrland.

I september 2009 upptäckte naturbevakare de tre männen, 57, 64 och 71 år gamla, när de jagade. Två av männen saknade jakträtt i området och den tredje hade guidat och lånat ut sitt gevär. Alla tre hade kört skoter med gevären framme.
Hovrätten väljer dock att endast fälla männen för att ha medfört vapen på terrängfordon och häver därför beslaget av älgen, som såldes för drygt 11 000 kronor.
En av männen, som i tingsrätten dömdes till skyddstillsyn och samhällstjänst i 75 dagar, får istället 30 dagsböter och ska betala sina domstolskostnader, vilket är en strafflindring.

Skärpt straff
De båda andra, som i tingsrätten fick villkorlig dom och samhällstjänst i 75 dagar, får däremot ett hårdare straff, eftersom de dömdes för ett liknade brott 2008. Deras påföljd blir nu 50 dagsböter, men de behöver å andra sidan inte betala hela domstolskostnaden.
Trion frias dessutom från tingsrättsdomen att betala pengar till brottsofferfonden.