Det föreslås att kameror vid vildsvinsåtlar ska vara anmälningspliktiga i stället för det ska finnas krav på tillstånd.
Det föreslås att kameror vid vildsvinsåtlar ska vara anmälningspliktiga i stället för det ska finnas krav på tillstånd.

Anmälningsplikt för åtelkameror

Som en del av utredningen av jaktlagstiftningen går nu ett förslag om kameraövervakning vid vildsvinsåtlar ut på remiss.

I det föreslås att det i stället för tillståndskrav ska vara anmälningsplikt för kameror som sätts upp. Det föreslås även andra villkor kring uppsättning och användandet av viltövervakningskameror.
”Jakt efter vildsvin skulle kunna underlättas genom att det nuvarande kravet på tillstånd för viltövervakningskameror ersätts med ett krav på anmälan”, står det i förslaget.
Övriga villkor föreslås bland annat vara att kameran ska övervaka max 36 kvadratmeter, får sättas högst 50 centimeter ovanför marken, att bevakning får ske mellan klockan 22 och 06 och att platsen ska markeras tydligt. 
Villkoren och bestämmelserna ska skydda allmänheten och enskilda personers integritet.