Ännu en rovdjursutredning väntar

Nu ska de svenska rovdjuren utredas igen. Den här gången ska Naturvårdsverket utreda frågan om hur regional rovdjursförvaltning kan utformas i praktiken. 

Det är rovdjursutredaren Åke Pettersson, som tillsammans med många politiker, vill att det operativa ansvaret för rovdjuren ska tas över av länsstyrelserna. Men hur det ska fungera mer konkret framgår inte av rovdjursutredningen.
Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur det ska lösas i praktiken utan att äventyra rovdjurens framtid.
Naturvårdsverket ska även ta fram en förordning för regional rovdjursförvaltning.
– Vi avser att lägga fram en proposition under våren 2009. Det krävs en regionalisering för att höja acceptansen för rovdjuren, säger miljöminister Andreas Carlgren till TT.

”Vi överger aldrig de nationella målen
– Det svåra är att förena detta med de nationella målen. Vi kommer aldrig att överge dessa. Båda sidorna i konflikten måste lyssna på varandra, jägarna såväl som miljörörelsen, fortsätter Carlgren.
Riksdagens etappmål är 20 föryngringar per år, vilket motsvarar en stam på 200 vargar.
– Utgångsmålet är än så länge etappmålet. Hur vi ska agera sedan får vi återkomma till då, säger Andreas Carlgren till TT.