Enligt vargforskare har hittills ingen varg som förgiftats hittats. Ändå påstås detta vara ett vanlig metod för att avliva varg illegalt.
Foto: Anders Ljung Enligt vargforskare har hittills ingen varg som förgiftats hittats. Ändå påstås detta vara ett vanlig metod för att avliva varg illegalt.

Antalet tjuvskjutna vargar överdrivs

Länsstyrelserna för de tre största varglänen, Örebro, Värmland och Dalarna, samarbetar för att stoppa påstådd illegal jakt på varg. Samtidigt visar en rapport från Skandulv att antalet tjuvskjutna vargar överdrivs kraftigt av myndigheter och forskare.

De tre länen har redan gjort en stor gemensam spaningsinsats, med helikoptrar, sambandsfordon och polispatruller samt utbildade naturbevakare. Inget brottsligt upptäcktes.

Men enligt Kjell Johansson, rovdjurssamordnare vid länsstyrelsen i Örebro län, var det ändå värdefullt för att utveckla samarbetet och att hitta metoder för hur arbetet kan bedrivas gemensamt.

Insatserna ska upprepas

– Tanken är att detta ska kunna upprepas med jämna mellanrum och vid särskilda behov, kommenterar han.

Kjell Johansson hävdar två av tre vargar som dör i Sverige dödas genom illegal jakt eller utläggande av gift.

Han stöder sig på Grimsös vargforskare.

Eftersom den totala dödligheten är cirka 30 procent av vargstammen innebär det att mellan 20 och 30 vargar dödas illegalt varje år, enligt Grimsö-forskarnas beräkningar.

Men när det inte handlar om spekulationer baserade på antalet spårlöst försvunna vargar blir det helt andra siffror.

I en rapport från vargforskarna i Skandulv anges hur många procent av de fåtal sändarmärkta vargarna som skjutits.

Cirka 50 kända fall på 27 år

Under perioden 1977-2004 har 21 sändarförsedda vargar hittats döda i både Norge och Sverige. Cirka 30 procent av dem var skjutna legalt eller illegalt. Det motsvarar sex-sju belagda fall med skjutna sändarvargar på 27 år i båda länderna.

När det gäller hela vargstammen i Norge-Sverige finns cirka 50 kända fall med vargar skjutna legalt eller illegalt på 27 år – inte 30 illegalt fällda vargar per år i Sverige.

Ingen förgiftad varg har hittats.

Sjukdomar som skabb har dödat ungefär lika många sändarmärkta vargar som skyttar.

Kjell Johansson tror ändå att den illegala jakten på varg är ett stort problem.

Slut på försiktig linje

– Myndigheterna har hittills haft en försiktig linje mot vargmotståndare för att inte motsättningarna ska skapa för stor klyfta mellan intressena och för att få till stånd en allmän förståelse. Men när det nu tycks stå klart att den illegala jakten på allvar hotar vargstammen har myndigheterna i de tre vargrikaste länen valt att trappa upp insatserna mot olagligheter i skogen, kommenterar Kjell Johansson.