– Vi kan verkligen inte vänta längre! Då kommer vargstammen att explodera i antal, säger den centerpartistiske riksdagsledamoten Erik A. Eriksson. 
– Vi kan verkligen inte vänta längre! Då kommer vargstammen att explodera i antal, säger den centerpartistiske riksdagsledamoten Erik A. Eriksson. 

”Äntligen regionalt inflytande över rovdjuren!”

C-politikern Erik A. Eriksson från Värmland befarar att vargstammen exploderar i antal om inte regionalt styrd vargjakt kommer i gång så snart som möjligt. 

Erik A. Eriksson är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och stöder Naturvårdsverkets förslag att ge länsstyrelserna ökad rätt att besluta om jakt på rovdjur som varg och järv.
– Detta överensstämmer i stort med det förslag Centerpartiet drev i valrörelsen 2006, säger han.
– Miljöminister Andreas Carlgren uttalade i höstas att jakt på varg ska vara regionalt förvaltat. Att detta blir verklighet är något vi väntat länge på! 

”Dags att ta nästa steg”
– Vi har nu gjort det noggranna arbete som krävs av oss som lagstiftare och nu är det dags att ta nästa steg. Alliansregeringen har lyckats leverera i ännu en fråga. Jag är inte säker på att vi hittat en lika framkomlig väg om Socialdemokraterna suttit vid makten, kommenterar Erik A. Eriksson.
Han poängterar att det är bråttom att börja förvalta vargstammen med hjälp av jakt.
– Vi kan verkligen inte vänta längre! Då kommer vargstammen att explodera i antal och det gagnar ingen, oavsett om man är för eller emot i sakfrågan.