APU bevakar drabbade fårbonden

Enligt Stockholmspolisens ledning är det förbjudet för APU-poliserna i Norrtälje att ägna sig åt aktiviteter som har inslag av bevakning.

Trots det skriver APU på sin hemsida att medlemmarna nu ska bevaka området runt gården där 31 får dödades av en varg i förra veckan.

Vargattacken på en fårbesättning norr om Stockholm sätter på nytt fokus på APU-polisernas verksamhet.

För ett år sedan tvingades de åtta poliserna som då ingick i APU att vända sig till polisledningen i länet för att få sin verksamhet prövad. Frågan var om APU-medlemskapet är en bisyssla som är förenlig med arbetet som polis.

Poliserna uppgav i sina ansökningar att verksamhet var att jämföra med medlemskap i Bris eller Amnesty och därmed fick de grönt ljus för medverkan i APU.

”Vanliga” poliser varnade för APU
Sedan dess har deras agerande inte haft mycket gemensamt med Bris eller Amnesty. Det har gått så långt att ”vanliga” poliser i Roslagen uppmanat människor att fråga efter dem personligen vid poliskontakter för att slippa hamna hos en APU-polis.

Jakt & Jägare skrev om det här:

I beslutet om APU-medlemskap är förenligt med polisyrket skriver chefsjuristen Jan Nyrén följande med hänvisning till lagen om offentlig anställning:

”Aktiviteter som har direkt eller nära anknytning till polisverksamhet –  t.ex. sådana som innehåller inslag av bevakning och/eller civil olydnad är självklart – enligt bl.a. 7§ LOA – inte tillåtet för dig som offentligt anställd polisman.”

APU bevakar drabbade gården
Efter vargattacken mot fårbonden i Roslagen skriver APU följande på sin hemsida:

”APU bevakar området runt Virboda. Under dagen har rangers från APU patrullerat runt i det område där en varg rev 31 får. APU har dokumenterat det stängsel som omgärdade hagen och funnit en del brister. APU kommer att ha rangers i området en tid framöver för att förhindra tjuvjakt på vargen.”

”Ska titta på APU”
Chefsjurist Jan Nyrén kan inte i dagsläget svara på om APU-verksamheten att bevaka gården där fåren togs av varg är förenlig med arbetet som polis.

– APU är en ständigt återkommande fråga men jag ska titta på det här och återkomma, säger han.

Polismästaren i Roslagen, Pia Sjunnegård-Dahlbom, har semester och har inte kunnat svara på om poliser på fritiden deltar i APU-bevakningen av den drabbade fårbonden.