Distriktens ombud kommer att delta i årets förbundsstämma via dator, smarttelefon eller läsplatta.
Foto: Shutterstock Distriktens ombud kommer att delta i årets förbundsstämma via dator, smarttelefon eller läsplatta.

Årets förbundsstämma i JRF blir digital

Jägarnas Riksförbund kommer att genomföra årets förbundsstämma digitalt den 13 juni. Endast formaliapunkterna och årsredovisningen kommer att behandlas. Val av förtroendevalda och motioner skjuts fram ett år.

Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande Solveig Larsson förklarar i dag i ett brev till JRF-distrikten hur den digitala förbundsårsstämman kommer att gå till. Besluten fattades i går, onsdag, på ett förbundsstyrelsemöte.
– Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker, skriver Solveig Larsson.

Distriktens ombud deltar
Det är ombud valda vid distriktens årsstämmor som i vanlig ordning kommer att delta i förbundsårsstämman. Om ett distrikt inte kan genomföra sin distriktsårsstämma i år är ombuden som valdes vid förra årets stämma fortfarande tjänstgörande.
Det går att delta via dator, smarttelefon eller läsplatta. Verktyget som kommer att användas är Zoom. Mer information och erbjudande om utbildning för att kunna ansluta sig kommer i en uppdaterad kallelse.
Inga val av förtroendevalda kommer att göras. I stället läggs ytterligare ett år till de redan valdas tjänstetid, vilket innebär att valordningen inte rubbas och att de val som skulle göras skjuts upp till nästa års förbundsårsstämma.
De motioner som skickas in från distrikten i år kommer att beredas av förbundsstyrelsen och behandlas i vanlig ordning av förbundsårsstämman 2021.

Tillgodoser trygghet och demokrati
– Förbundsstyrelsen anser att under dessa omständigheter är det här beslutet det som på bäst sätt tillgodoser såväl tryggheten för ombuden och medlemsdemokratin. Förbundsstyrelsen hoppas att distrikten delar den åsikten och att vi kan hjälpas åt för att hantera en del av årsstämman 2020 och sedan se fram emot en årsstämma i vanlig ordning 2021, skriver Solveig Larsson.