Årsmöte för JRF-Västmanland

Årsstämman för Jägarnas Riksförbund i Västmanlands har genomförts med stor anslutning och gott humör. 
Det som fick mest uppmärksamhet var rovdjursfrågan. Diskussionerna ledde till ett yttrande från årsstämman om rovdjurspolitiken. (Se nedan.)

Mötesdeltagarna diskuterade även den hundfond som JRF-Västmanland skapat för hjälp till hundägare när hunden dödats eller skadats av rovdjur. Ersättningen avser att täcka extra kostnader, till exempel telefon och bensin vid sådana tillfällen. Vid mötet konstaterades att distriktet är representerat i de lokala samråden för länets samtliga vilt­vårdskretsar.
Den sittande styrelsen återvaldes nära nog fullständigt. Ejnert Anderssen är ordförande. 
Yttrande antogs
Vid årsstämman för JRF-Västmanland antogs ett yttrande, som bland annat innehåller följande:
Det är årsstämmans åsikt att varg inte hör hemma i vårt län. 
De fria skogsytorna är begränsade och tillåter inte frilevande varg utan att människors vardag påverkas mycket negativt. 
Jakten, som under många decennier varit en livsstil, påverkas också negativt då en stor del av jägarnas aktiviteter raserats fullständigt. Det är inte rimligt att våra rovdjur ska födas upp på bekostnad av enskilda människor. Vidare lever hundar, oavsett ras och användning, numera ett mycket riskfyllt liv. 
Jakt med drivande hund är hart när omöjlig i stora områden av våra rovdjurslän.
Lostammen tillåts växa
Lodjuren har, trots starka protester från såväl jägare som djur­uppfödare, tillåtits växa till en nivå där våra småviltsstammar närmar sig utrotning. 
Här måste det till krafttag så att lostammen hålls på en låg nivå, främst genom jakt. En liberalare syn på fällfångst måste till. 
Fällor är ett mycket effektivt sätt att beskatta lostammen. 
Det är bråttom innan den sista spillran av de få kvarvarande stammarna av främst rådjur helt tynar bort. 
Länsstyrelsens tidigare angivna mål för lostammen bör gälla. 
Det är helt orimligt att Västmanland med kringliggande län ensamma ska uppfylla de nationella målen vad gäller rovdjur.
Det är Jägarnas Riksförbund Västmanlands åsikt att rovdjurshanteringen i länet fått orimliga konsekvenser för både fauna och befolkning. 

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...