Vanliga jaktresor till Afrika, eller skattebrott? De tre misstänkta förnekar att de gjort något kriminellt.
Foto: Shutterstock/Vaclav Sabek Vanliga jaktresor till Afrika, eller skattebrott? De tre misstänkta förnekar att de gjort något kriminellt.

Åtal för skattebrott i samband med jakt

Två män åtalas för skattebrott efter att ha rest till Afrika på jaktresor. Enligt åklagaren har de båda haft hjälp av en redovisningsekonom.

De båda huvudåtalade misstänks för att tillsammans och i samförstånd ha ”uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter varigenom fara uppkommit för att arbetsgivaruppgifter skulle undandras det allmänna”.
Enligt åklagaren har arbetsgivaruppgifter, vid ett tillfälle, inte redovisats på lön och förmåner kopplade till jaktresor till ett värde om över en halv miljon kronor.

Hjälp med misstänkta redovisningen
En tredje man åtalas för medhjälp till skattebrott. Mannen som har ansvarat för redovisning av skatter och avgifter på ett företag har, enligt åtalet, bland annat varit behjälplig med att utfärda delvis osanna fakturor som beskrivs enligt följande i åtalat:
”Den ger sken av att det utförts byggtjänster när den i verkligheten också avsett betalning för NN:s jaktresor under 2016”.
Samtliga åtalade förnekar brott.