FOTO: PETER UNDÉN En mera ordinär åtling hade länsstyrelsen inga invändningar mot. Men i Tenhult handlade det enligt myndigheten om tonvis med sockerbetor. (arkivbild)

Åteljägare i Tenhult fick rätt mot länsstyrelsen

Jägarna i Tenhult utanför Jönköping fick rätt i förvaltningsrätten. Den infekterade striden gäller vildsvinsåtlar som länsstyrelsen stoppat med motiveringen att vilt som skadar grödor lockas till platsen.

Jakt & Jägare har vid flera tillfällen berättat om de båda jägarna, och markägarna, i Tenhult utanför Jönköping som har kämpat för rätten att iordningsställa vildsvinsåtlar.

Ny lagstiftning

Själva menar de att det rör sig om den effektivaste formen av jakt och att den bidrar till att minska vildsvinspopulationen. Men då ny lagstiftning om utfordring av djur trädde i kraft hösten 2021 anmälde Lantbrukarnas riksförbund, LRF, de båda jägarna till länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen gick på LRF:s linje och stoppade åtlarna med motiveringen att de var för stora och bidrog till att göda viltet som sedan ställde till stor skada för lantbruket.

Överklagade

De båda jägarna valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten som nu meddelat sin dom som ger grönt ljus för åtlarna. Rätten menade bland annat att risken för viltolyckor och skadorna på grödor inte är så stora att åteljakten bör förbjudas.