Utgrävningar vid en 9 200 år gammal bosättning i Blekinge visar att stenålderns jägare var mer avancerade än man trott.
Foto: Ysign / Shutterstock.com Utgrävningar vid en 9 200 år gammal bosättning i Blekinge visar att stenålderns jägare var mer avancerade än man trott.

Avancerad jakt på stenåldern

Vid en utgrävning för byggandet av E22 i Blekinge hittades benrester som visar att stenåldersmänniskan ägnade sig åt mer avancerad jakt än man tidigare trott, skriver Lunds Universitet.

Platsen för utgrävningen var Norje Sunnansund i Blekinge och bosättningen är 9 200 år gammal. Vid utgrävningen hittades unika benrester som visar att dåtidens jägare tillämpade selektiv jakt.
– Ett talande exempel är att man enbart jagade fullvuxna kronhjortar som ännu inte ingår i reproduktionscykeln. Eftersom de fortplantar sig mer sällan skulle en urskillningslös jakt kunna leda till en utarmning av stammen och sämre jaktresultat om man dödade annat än fullvuxna hjortar, eftersom man då hade behövt döda fler individer för att få samma mängd råmaterial. Däremot verkar man ha jagat vildsvin utan åtskillnad eftersom de har högre reproduktionshastighet, vilket gör stammen mindre sårbar, säger Adam Boethius, doktorand i osteologi vid Lunds universitet, på universitetets webbplats.

Valde jakttid och viltslag
Fynden visar att jägarna jagade små djur som ekorre och mård, genom fällfångst, och då på vintern när pälsen var som tjockast. De större djuren, som björn, varg och bäver, jagades mer selektivt och inriktat mest på vuxna djur.
Älg och uroxe fanns det däremot inte så många av i området. När det gällde säl fälldes de utan att ta hänsyn till ålder eller kön – både honor och diande ungar dödades.
– Den övergripande bilden är av en ekonomi med fördröjd avkastning och bosättning under hela året. Selektiv jakt säkerställde fortbestånd av djurstammarna samtidigt som mängden utvunnet råmaterial maximerades. Det fanns inte bara en fast bosatt befolkning på området, utan människorna var också mer komplexa och sofistikerade än vi tidigare trott, sammanfattar Adam Boethius på Lunds Universitets webbplats.