Sinkabirum kombi (L112), som annars använts bland annat för att fånga vildsvin, tillåts för lojakt för första året i Norrbotten.
Sinkabirum kombi (L112), som annars använts bland annat för att fånga vildsvin, tillåts för lojakt för första året i Norrbotten.

Även fällfångst av lodjur i Jämtland

Licenskvoten blir på 27 lodjur

När licensjakten på lodjur startar på onsdag får 27 lodjur fällas. Nytt för i år är att fällor för levandefångst tillåts i licensjakten även i Jämtland.

Lojakten är uppdelad i sex olika områden och får bedrivas från och med 1 mars 2017 till och med 15 april 2017 om inte kvoten är slut innan dess.
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län har beslutat att lodjursstammen i länet ska ha ett mål på 24 föryngringar. Det motsvarar 147 lodjur i länet.
Eftersom lodjursstammen i dag ligger över målet på 147 lodjur finns det ett behov av att minska antalet lodjur, resoneras det i beslutet om licensjakt,

Lo jagas främst i renarnas områden
Jakten koncentreras till fjällområdet och renskötselns året runt-marker och till östra Jämtland där renskötsel bedrivs vintertid.
De typgodkända fångstredskap för levandefångst av lodjur är modell Grimsö (L94), Tunnelfälla modell Söderholm (L95), Sinkabirum (L99) och Sinkabirum kombi (L112).
Den som sätter ut lofällor måste anmäla bland annat platsen i förväg. Fällan måste kontrolleras minst två gånger per dygn. Det gäller även om fällan har försetts med larm om att öppningen slagits igen.
Motorfordon får användas under lojakten för att söka efter lospår vid vägarna.