Att Jägareförbundet har flugit helikopter för att undersöka hur många renar det finns på markerna i Girjas sameby sedan småviltjakten avlysts i området har fått både länsstyrelsen och Svenska samers riksförbund att gå i taket.
Foto: Mostphotos, montage (arkivbilder) Att Jägareförbundet har flugit helikopter för att undersöka hur många renar det finns på markerna i Girjas sameby sedan småviltjakten avlysts i området har fått både länsstyrelsen och Svenska samers riksförbund att gå i taket.

Avlyst jakt i sameby står fast

En konflikt har blossat upp mellan Svenska Jägareförbundet, Girjas sameby och länsstyrelsen i Norrbotten, sedan småviltjakten avlystes i ett stort område. Länsstyrelsen ändrar inte sitt beslut och är starkt kritisk till Jägareförbundets agerande.

Efter att Girjas sameby i slutet av januari begärde att länsstyrelsen med omedelbar verkan skulle avlysa småviltjakten samt fisket på deras marker i fjällen stoppades jakten.
Mellan den 5 februari och 15 april är det inte tillåtet att jaga småvilt i ett 27 400 hektar stort område i gränstrakterna av Gällivare och Kiruna kommuner. Motivet är att förhindra störning på renar som behöver betesro.
Jägare i Malmfältet ogillar länsstyrelsens beslut och har i sociala medier uttryckt sitt missnöje och tvivel om ifall avlysningen verkligen är nödvändig.

Flög med helikopter
I tisdags hyrde representanter för Svenska Jägareförbundet en helikopter och flög över området för att undersöka hur många renar det finns på markerna.
– Området är ju avlyst med motiveringen att det finns stora renansamlingar där. Vi hade därför hoppats få se betydligt fler renar än vi gjorde i dag. Det finns renar, men vi såg inga större grupper, kommenterar jaktvårdskonsulenten Hans Geibrink i SVT.
Han tycker att länsstyrelsen borde ha gjort en inventering innan beslutet om att avlysa småviltsjakten fattades.

”Ett jävla sätt”
– Jag vet inte vad jakten skulle kosta om vi flög helikopter varje gång innan vi gör en avlysning. Jag tycker att det är ett jävla sätt att Jägareförbundet åker ut för att göra en egen inventering utan att ha samebyn med sig och stör man då renarna så är det brottsligt, svarar Erik Gustavsson, enhetschef på Naturresurs- och rennäringsenheten vid länsstyrelsen i Norrbotten, i SVT.
I går, onsdag, var dock länsstyrelsen ute med helikopter. Erik Gustavsson slutsats efter det är:
– Vi har sett tillräckligt med renar och har ingen anledning att ändra på beslutet om avlysning av jakt.

Kräver en förklaring
Förbundsjuristen i Svenska samers riksförbund, SSR, är också upprörd över Jägareförbundets agerande och kommer att kräva en förklaring.
– Det är ett märkligt agerande att över huvud taget åka ut och flyga utan dialog med samebyn eller SSR kring frågan om varför man avlyser. Man gör det på egen hand för att skapa opinion och visa på ett misstroende, säger hon i SVT.