Avstyrker vargjakt i Skrälldalsreviret

Under hösten har flera jakthundar blivit angripna av varg i Skrälldalsreviret i Ljusdals kommun. Länsstyrelsen i Gävleborg bedömer ändå inte att skyddsjakt är aktuellt och avstyrker inför Naturvårdsverkets beslut i frågan

– Skyddsjakt är inget förstahandalternativ. Förebyggande åtgärder måste användas i större utsträckning, säger avdelningschef Mats Hindström som beslutat att avstyrka.

Det är Jägareförbundet som ansökt om skyddsjakt på två vargar i reviret. Syftet är att minska risken för ytterligare vargangrepp på hund i området. Minskad livskvalitet hos befolkningen samt ett oskyggt beteende hos vargarna tas också upp som skäl för skyddsjakten.

Tillstyrkt för Voxnareviret

Nyligen tillstyrkte länsstyrelsen skyddsjakt på två vargar i Voxnareviret.

– Där har angrepp på hund skett upprepade gånger under de senaste tre åren och därför bedömer vi skadebilden som allvarligare i det reviret, kommenterar Mats Hindström.

Skrälldalsreviret ligger nära både Voxnareviret och Tenskogsreviret och revirens gränser och utbredning är idag oklara. Därför är det svårt att avgöra exakt hur många hundar som just vargarna i Skrälldalsreviret angripit. Det handlar om en till tre hundar.

– Vi kommer att arbeta intensivt i fält med att få en tydligare bild av revirgränserna, säger Annica Forsberg, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.