Lever på renkött. Den finskryska vargtiken och hennes partner har dödat minst fem renar. När Naturvårdsverket fattat sitt beslut blir det länsstyrelsen i Västernorrland som bestämmer om det ska bli skyddsjakt och då kan inte beslutet överklagas till domstol.
Lever på renkött. Den finskryska vargtiken och hennes partner har dödat minst fem renar. När Naturvårdsverket fattat sitt beslut blir det länsstyrelsen i Västernorrland som bestämmer om det ska bli skyddsjakt och då kan inte beslutet överklagas till domstol.

Avvaktar att söka skyddsjakt

Vargar ställer till problem för samebyarna Vilhelmina södra och Ohredahke, men renskötarna väntar med att söka skyddsjakt.
– Jag tror att de väntar på att Naturvårdsverket ska delegera skyddsjaktsbesluten till länsstyrelserna. De hoppas slippa att ärendena stoppas och fördröjs i domstol, säger Gunnar Ledström, chef för rovdjurshandläggarna i Västernorrland.

I trakterna av Junsele har flyttvargen och hennes hane från Siljansringen dödat minst fem renar. Snöförhållandena medger dock inte att renägarna letar med skoter i terrängen och därför befarar man att långt fler renar som dödats.

Fler renar på väg
Uppskattningsvis 1 000 renar befinner sig i reviret.
– Renskötarna håller emot och försöker leda renarna till andra platser, men det kommer att vandra in fler renar i reviret den närmaste tiden, säger Gunnar Ledström.
Utanför Edsele misstänker renskötarna i Ohredahke att två vargar vistas. En ren har hittats dödad och dessutom finns spår som visar att varg förföljt renar i uppemot två och en halv mil.

Bygger tillfälligt hägn
Det får till följd att renhjordarna skingras. Därför bygger Ohredakhe nu ett tillfälligt hägn.
– Det går inte att hålla renarna i hägnet mer än en kort tid. Det måste komma beslut om skyddsjakt, säger renskötaren Örjan Åhrén.
Men ännu har samebyarna inte sökt någon skyddsjakt. Gunnar Ledström tror att det beror på att ansökningen i nuläget måste skickas till Naturvårdsverket. Ett beslut om skyddsjakt där kan överklagas till domstol och då riskerar saken att dra ut på tiden.

Verket sista instans
Om det är länsstyrelserna som beslutar om skyddsjakt, och besluten överklagas, blir Naturvårdsverket sista instans för överklagningar.
Det tidigare beslutet från verket, att skyddsjaktsbeslut är delegerade till länsstyrelserna, har gått ut. Nu jobbar Naturvårdsverkets tjänstemän med ett nytt beslut om delegation.

Beslut kan komma i veckan
– Vi hoppas föredra ärendet för generaldirektören i veckan som kommer, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket.


• 
Varför kan ni inte bara förlänga det tidigare delegationsbeslutet?

– Det här beslutet kommer att ge länsstyrelserna mycket mer långtgående möjligheter att bevilja skyddsjakt. Vi vill vara säkra på att de juridiska skrivningarna håller, eftersom det sannolikt finns människor som kommer att ha synpunkter på beslutet, svarar Göte Hamplin.