B-licensjakten i Halland är i skottlinjen. Jägareförbundet i Halland vill att länsstyrelsen stoppar B-licensjägarnas älgjakt.
Foto: Anders Ljung B-licensjakten i Halland är i skottlinjen. Jägareförbundet i Halland vill att länsstyrelsen stoppar B-licensjägarnas älgjakt.

B-licensjakt i Halland i skottlinjen

Länsstyrelsen får mycket kritik från jägare om systemet med B-licensområden. Jägareförbundet Halland har skrivit ett brev till länsstyrelsen, där de kräver att lagen ses över för att få ordning på de mindre markägarnas älgjakt.

B-licenssystemet innebär att små markägare får fälla ett valfritt vuxet djur. Ofta begränsas älgjakten till ett par dagar. Markägaren med B-licens står utanför det organiserade samarbetet kring älgen. Jaktformen går inte ihop med de större älgskötselområdenas syn på jakten.

– Idag täcks länets älgmarker till cirka 68 procent av älgskötselområden. Områdena är till för att ta ansvar för älgstammens förvaltning, skriver Boo Å Wallén, ordförande i Jägareförbundet Halland.

B-licensområdena behöver inte följa de regler som satts för älgskötselområdena, vilket enligt Jägareförbundet i Halland skapar problem.

Bör gå med i älgskötselområdena

– Sammanhållningen och beslutskraften frestas hårt om markerna utanför har B-licenser, som medger fällandet av en vuxen älg, säger Boo Å Wallén till Hallandsposten.

Förbundet vill att länsstyrelsen ser över regler och lagstiftning för att lösa problemen. En lösning är att de mindre markägarna med B-licens går med i älgskötselområdena. Då får man också möjlighet till exempelvis kalvjakt eller annan jakt som respektive älgskötselområde beslutar om.

Får inte tillbaka B-licensen

Men det gäller att våga tro att det fungerar bra med det nya jaktsamarbetet i ett större sammanhang. Den som lämnat sin B-licens brukar inte få tillbaka B-licensjakten.

Ett 70-tal B-licensområden avregistrerades tidigare i år efter att länsstyrelsen tröttnat på slarvet med rapportering av älgjaktsresultaten.

Idag finns cirka 1 000 olika B-licensområden i Halland.