Västra Götalands-polisens ”hemmagjorda” regler om kraven för vapenlicens har inget stöd i svensk lagstiftning, enligt Förvaltningsrätten.
Foto: Plus69/Shutterstock.com Västra Götalands-polisens ”hemmagjorda” regler om kraven för vapenlicens har inget stöd i svensk lagstiftning, enligt Förvaltningsrätten.

Bakläxa för polisens egna vapenregler

Förvaltningsrätten i Göteborg har i en dom underkänt polisens sätt att resonera när det gäller vapenlicenser för enhandsvapen för övningsskytte.
– Det är en glasklar dom som totalt skåpar ut polisens hemmagjorda tolkningar av vapenlagstiftningen, säger Gull-Britt Söderström vid Sveriges Vapenägares Förbund.

Jakt & Jägare har flera gånger rapporterat om hur polisen i Västra Götaland hittat på en rad egna regler, som försvårar och fördröjer för skyttar och jägare att få licens på sina vapen.
En enkät som Jakt & Jägare gjorde i höstas bland landets samtliga polisdistrikt visade att polisen i Västra Götaland utan jämförelse var sämst i Sverige när det gällde handläggningstider för vapenlicenser.

För lång väntan på licenser
Jägare som betalat dyra jaktarrenden tvingades sitta hemma och vänta på licens istället för att vara ute i skogen och jaga med sina nyinköpta vapen. Samtidigt stod vapenhandlarna med förråden fyllda med sålda vapen därför att ägarna inte kunnat hämta sina bössor i väntan på licens.
Om byråkratin var omfattande när det gällde jaktvapen så var det en stilla västanfläkt jämfört med hur det var för den som sökte licens för ett handeldvapen. Handläggningstider på över ett halvår för att förnya en redan befintlig licens var inte ovanligt. Anledningen var bland annat att polisen krävde att den sökande skulle kunna visa upp tävlingsresultat från tävlingar han eller hon deltagit i.

Får rätt av domstolen
Men en 49-årig man i Vänersborg som fått avslag på sin licensansökan vände sig till Förvaltningsdomstolen i Göteborg som nu gett ger honom rätt.
Bakgrunden är att mannen sedan tidigare hade licens för två handeldvapen för målskjutning, ett klass A- och ett klass C-vapen, båda pistoler.
När han senare ansökte om licens för ytterligare en pistol i klass A sa polisen nej.
Enligt polisen ska kraven för att bevilja licens skärpas för varje nytt vapen om det inte föreligger ”synnerliga skäl” enligt polisen. Dessutom krävde polisen att den sökande skulle kunna visa upp en viss mängs tävlingsresultat för att styrka sitt behov av ytterligare ett vapen.

Hänvisade till lagstiftningen
Den sökande hänvisade till att det i vapenlagstiftningen enbart ställs krav på att den sökande ska vara aktiv medlem i en skytteförening men att det inte finns någon definition på vad som menas med aktiv. En person kan vara aktiv i en skytteförening utan att tävla. Det räcker med att träna i föreningens regi menade han.
När därför polisen krävt att den sökande ska visa tävlingsresultat så har det inget stöd i lagen menade mannen.

Föreningsintyg ska räcka
Domstolen konstaterar i domen att det i lagstiftningen inte finns några andra krav på aktivt medlemskap i en skytteförening än det föreningsintyg som är obligatoriskt för att söka vapenlicens.
Enligt föreningsintyget räknas en person som aktiv medlem ”..att man under de senaste sex månaderna regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar med vapen som förekommer i förbundets reglemente”, skriver Förvaltningsrätten.
Konsekvensen av detta blir då enligt Förvaltningsdomstolen ”Att såsom polismyndigheten gjort ställa krav på att den sökande ska kunna uppvisa ett antal tävlingsresultat ett visst antal år tillbaka i tiden har inte stöd i vare sig vapenlagstiftningen, dess förarbeten eller polisens föreskrifter och allmänna råd och är inte heller förenligt vare sig med grundläggande principer om rättssäkerhet eller legalitet.

Bakläxa för egna regler
Kort sagt. Västra Götalands-polisens ”hemmagjorda” regler har inget stöd i svensk lagstiftning, enligt Förvaltningsrätten.
Polisens andra invändning, nämligen principen att det ska bli svårare och svårare att få licens för varje nytt vapen, finns inskriven i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.
Förvaltningsrätten konstaterar i domen att de allmänna råden inte är bindande. Rätten understryker vikten av att den enskilde har ett berättigat krav på förutsebarhet och rättssäkerhet i myndigheternas beslut.
Vidare konstaterar domstolen att då de allmänna råden inte är bindande finns en överhängande risk för att det utvecklas olika praxis i olika polisdistrikt.
Måste ändå ansöka på nytt
Därför underkänner domstolen polisens beslut och gör bedömningen att mannen uppfyllde kraven för att få licens när han ansökte.
Men på grund av polisens agerande har mannens föreningsintyg hunnit bli tio månader gammalt. Därför kan domstolen inte avgöra om han idag uppfyller kraven. Därmed återförvisas målet till polisen, dit den sökande nu måste lämna in ett nytt föreningsintyg som inte får vara äldre än sex månader.