Blekinge län och Kalmar län får bakläxa om delar av sina beslut om skyddsjakt på skarv.
Foto: taviphoto / Shutterstock.com Blekinge län och Kalmar län får bakläxa om delar av sina beslut om skyddsjakt på skarv.

Bakläxa om skarvjakt i två län

I fyra län har skyddsjakt på skarv överklagats till Naturvårdsverket. Verket anser att länsstyrelsen i Stockholms län visar att kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Däremot har inte länsstyrelsen i Kalmar respektive Blekinge län visat det i de överklagade delarna av sina beslut, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Fem beslut om skyddsjakt på skarv i olika län – Stockholms län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län – har överklagats och nu prövats hos Naturvårdsverket.
De konstaterar att beslutet som tagits av Stockholms län är korrekt, då de har visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda. 
– Beslutet från Länsstyrelsen i Stockholms län om att tillåta skyddsjakt efter skarv är välmotiverat och visar tillräckligt tydligt på sambandet mellan skarvens predation och risken för allvarlig skada på fisket, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket.

Kalmar län får delvis stopp
Länsstyrelsen i Kalmar län tog i februari beslut om skyddsjakt på storskarv, där beslutet bestod av flera delar – dels skyddsjakt för fastighetsägare, jakträttsinnehavare och deras jaktgäster inom ett antal kommuner, dels skyddsjakt för yrkesfiskare inom 300 meter från fasta fiskeredskap inom de aktuella kommunerna.
Delen om skyddsjakt för fastighetsägare, jakträttsinnehavare och deras jaktgäster överklagades. Dessutom begärdes inhibition, som Naturvårdsverket godkände och jakten kunde därmed inte genomföras. I överprövningen anser Naturvårdsverket att länsstyrelsen i Kalmar län inte visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen. De upphäver därför denna del. Delen om skyddsjakt för yrkesfiskare får däremot genomföras.

Även Blekinge får delvis stopp
Även i Blekinge län hade länsstyrelsen i mars tagit beslut om skyddsjakt på storskarv, där beslutet bestod av två delar. Dels var det skyddsjakt utförd av fiskare och deras medhjälpare på enskilt och allmänt vatten inom 300 meter från fasta fiskeredskap samt nät, långrev, burar eller ryssjor, dels skyddsjakt utförd av markägare eller jakträttsinnehavare och deras jaktgäster på enskilt och allmänt vatten. Den del av beslutet som avser skyddsjakt för markägare eller jakträttsinnehavare och deras jaktgäster överklagades.
I Naturvårdsverkets prövning av detta har de konstaterat att länsstyrelsen dels angett att ett obegränsat antal skarvar får jagas, vilket är en brist enligt jaktförordningen. Dessutom anser verket att länsstyrelsen inte visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen och upphäver därför den. Den andra delen av länsstyrelsens beslut, som avser fiskare och deras medhjälpare, får genomföras.
I Skåne län har ett beslut om avslag på ansökan om skyddsjakt behandlats hos Naturvårdsverket. Där har verket skickat tillbaka ärendet till Skåne för ytterligare handläggning.