Bara två lodjur fällda i Västmanland

I Västmanland har två lodjur fällts av fem tilldelade. Båda fångades i fälla. Mannen som äger fällan vill dock vara anonym, då många gett uttryck för motstånd mot fällfångst.
– Det är med tanke på alla skriverier i tidningarna. På er webb fanns en kommentar om att jag själv borde krypa in i fällan och avlivas, säger mannen till Vestmanlands Läns Tidning, VLT.

Mannen upptäckte lodjuren under sin dagliga tillsyn av fällan. Att båda hamnat i just hans fälla säger han är bara ren tur. När mannen hittade dem såg de ut att må bra.

Lodjuren avlivades genom att mannen sköt dem genom en lucka i fällan.

– De var inte alls aggressiva. Det är stora fällor som inte skadar kroppen på lodjuren. Det är det humanaste jaktsätt som går att tänka sig. Lodjuren håller på att utrota rådjursstammen, säger mannen till VLT.

Snöbrist försvårade jakten

Bristen på snö i länet har annars gjort att spårningen efter lodjur varit omöjlig och därmed försvårat jakten avsevärt.

Lodjuren besiktades av jaktvårdskonsulent Lars Björk på Jägareförbundet. Han påpekar att tilldelningen av lodjur i årets skyddsjakt borde ha varit större. Först var det tal om 20 djur, men Naturvårdsverket beslutade om fem.

– Vid den senaste inventeringen för två år sedan hade vi 68 lodjur som bildade tolv familjegrupper. Länsstyrelsen har sagt att vi 2010 ska ligga på sju eller åtta familjegrupper. På sikt har vi en minskande rådjursstam i länets norra delar om vi inte minskar lodjursstammen. Lodjurens föda består till 90 procent av rådjur, säger Lars Björk till VLT.

Ger stabilare lostam

Att jaga lodjuren är inte bara ett sätt att rädda rådjursstammen, utan också ett sätt att få lodjursstammen stabil.

– Ta ett kliv 15 mil norrut till Dalarna och Gävleborg. Där har lodjursstammen minskat med 30 till 40 procent de senaste tolv åren. Skälet är att lodjuren tagit för många rådjur, de har inte tillräckligt med mat, säger Lars Björk till VLT.