Befarar att fel vargar skjuts

– Det är inte alltid som skyddsjakt är den effektivaste åtgärden. Framför allt om man inte vet vilken art eller individ som angripit tamdjuren. Det säger Helena Eriksson, enhetschef på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen Jämtland i ett yttrande till Vargkommittén.

Länsstyrelsen i Jämtland är positiv till att utveckla handläggningen av skyddsjakt, men myndighetens företrädare anser att utredningen ger en förenklad bild av frågan.

Utredningen föreslår att skyddsjaktbeslut ska fattas direkt efter ett första angrepp på tamdjur, utan att länsstyrelsen tar reda på vad som har hänt och vilken individ som orsakat angreppet.

Koll på invandrarvargar
– Om varggenetiken ska förbättras med naturlig invandring måste vi ta reda på vilka vargar som rör sig i länet, innan ett skyddsjaktsbeslut beviljas, kommenterar Helena Eriksson i ett pressmeddelande.

Hon vill se mer konkreta åtgärder för att stoppa illegal jakt.

– Att en statlig utredning enbart meddelar att man tar avstånd från grova kriminella handlingar räcker inte. Den illegala jakten är djupt oetisk. Den påverkar människans vardag genom att den hindrar myndigheterna från att förvalta stammarna på bästa sätt då vi inte vet om dödligheten, vilket styr hur till exempel jaktbeslut utformas, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare vid Jämtlands länsstyrelse.    

 

Hela texten kan läsas här: