Kritik från Egardt. Vargkommitténs ordförande, Peter Egardt, är kritisk till att riksdagen beslutade om hur många vargarna måste vara.
Foto: Länsstyrelsen och Shutterstock, fotomontage Kritik från Egardt. Vargkommitténs ordförande, Peter Egardt, är kritisk till att riksdagen beslutade om hur många vargarna måste vara.

Befarar ”vargtrubbel” med EU

Vargkommitténs ordförande, Peter Egardt, är kritisk till att riksdagen slog fast vad som är gynnsam bevarandestatus för Sveriges vargar.

– Jag var rädd för att just det här skulle hända, att vi skulle få en överklagandecirkus igen, säger Peter Egardt.

Det är brukarsidan i Sverige som krävt att politikerna ska bestämma vad som är gynnsam bevarandestatus. Detta eftersom skrivningen i art- och habitatdirektivet är ”luddig”. Där anges bara att en gynnsam bevarandestatus är  ”väsentligt högre” än antalet djur i ”minsta livskraftiga stam”.


Går inte att räkna fram vetenskapligt

Där håller vargforskare Olof Liberg med.
–  Det går inte att räkna fram vetenskapligt vad som är ”väsentligt högre” utan det är ett politiskt beslut, har Liberg sagt i Jakt & Jägare.
Men Peter Egardt befarar nu att det riksdagens beslut om gynnsam bevarandestatus, GYBS, för landets vargar kan ge trubbel med EU.

Varnar för trubbel med EU
– Jag tror tyvärr att det kan få betydelse för hur EU bedömer att vi uppfyller direktiven i art- och habitatdirektivet. Det känns så onödigt att vi bråkar med EU, säger Peter Egardt.
Det framförs från bevarandesidan att Vargkommitténs förslag utgjorde en grund som gav förhoppning om ett lugn i vargkonflikten. Vargvännerna är kritiska till att regering och riksdag frångick Egardts beslut.
Men hur ser Egardt själv på saken, på vilka punkter frångick Riksdagen hans förslag?

Föreslog att verket fattade beslut
– På det stora hela har man beslutat enligt mina förslag. Det är i stort sett bara på den punkten, att riksdagen bestämde vilka intervall som skulle gälla för gynnsam bevarandestatus, som man frångått mitt förslag, säger Peter Egardt.
Han menar att riksdagen kunde ha fört ett resonemnag om vad som är GYBS och sedan beslutat att saken ska fastställas i intervall. Därefter skulle Naturvårdsverket fått direktiv att fastställa siffrorna.

Cirkusen
– Jag tror inte att skillnaden hade blivit så jättestor. Nu har vi fått en debatt där man allt för mycket hävdar att det här är ett politiskt beslut och så blir det den här cirkusen med överklaganden igen, säger Peter Egardt.
Annars är Egardt nöjd med att besluten om skyddsjakterna nu delegeras ned på länsnivå. Han tycker också att beslutet om vargjakt i länen med de hårdaste koncentrationerna var rätt.
Däremot är Egardt alltså kritisk till att politikerna satte faktiska siffror för vad som är gynnsam bevarandestatus.

Rörligt mål
– Jag tycker inte att vi ska tvinga våra politiker att leka experter och säga exakt vilket intervall som gäller, i all synnerhet eftersom jag menar att gynnsam bevarandestatus är ett rörligt mål. Om vargstammens genetik förstärks år från år, krävs det färre antal vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Vi kan inte ha riksdagsbeslut varje gång detta förändras, säger Peter Egardt.