Begär stopp för vargjakten

Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF överklagar gemensamt Naturvårdsverkets beslut om urvalsjakt på varg som börjar i morgon.

Föreningarna har även begärt inhibition för att omedelbart stoppa jakten.

Istället för urvalsjakt vill organisationer bland annat flytta varg till Sverige från andra länder för att förbättra genitiken.

I sin överklagan påstår organisationerna att det inte finns något stöd för att man med urvalsjakt kan minska inavelsgraden i vargpopulationen.

Detta trots att forskarna från Skandulv visat att inavelsgraden minskar snabbare vid en riktad jakt mot de mest inavlade djuren. Erfarenheterna från de två år då licensjakt på varg genomfördes visade också att inavelsgraden i populationen minskade något.

”Kan inte vara säker”
Tom Arnbom är rovdjursansvarig vid WWF.

– Man kan inte vara säker på att de djur som ska skjutas bort vid en urvalsjakt inte ersätts med ett annat djur i aveln som är ännu mer inavlat, säger han.

Men enligt vargforskaren Olof Liberg är det dock klart att riktad urvalsjakt sänker inavelsgraden i populationen under några år men inte för gott.

Måste in nya vargar
– Urvalsjakten förutsätter att det på sikt kommer in nya vargar. Det behövs inte nästa år eller året därefter. Men på sikt måste det komma in nya vargar. Annars kan urvalsjakten vara skadlig, säger han.

I sin överklagan till förvaltningsrätten pekar de tre organisationerna på andra åtgärder som man tycker ska genoföras istället för urvalsjakt.

Vill importera vargar
Bland annat vill man se ”flyttning av obesläktade vargar till Sverige och skyddsåtgärder för att bevara de genetiskt värdefulla vargar som redan invandrat och deras avkomma”.

Man vill också underlätta naturlig immigration av obesläktade vargar från öst vilket i praktiken betyder att man vill tillåta varg i renbeteslandet.