Sedan den nionde och tionde vargen fällts i Andånreviret har det lämnats in en begäran till länsstyrelsen i Gävleborg om att få en andra utökning av licensjakten i reviret.
Foto: John Halvarsson/länsstyrelsen Gävleborg Sedan den nionde och tionde vargen fällts i Andånreviret har det lämnats in en begäran till länsstyrelsen i Gävleborg om att få en andra utökning av licensjakten i reviret.

Begär utökad vargjakt i Andån igen

(ANDRA UPPDATERINGEN) Sedan den tionde vargen fällts i Andånreviret i Gävleborg har Jägareförbundet sänt in en begäran igår till länsstyrelsen om att få en till utökning av kvoten för licensjakten i Andån.

– Givetvis stöder vi detta. Det är bara att hoppas att länsstyrelsen är lika snabba den här gången, säger Ingemar Alin, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Gävleborg.
– Jag har pratat med en jägare som deltar i vargjakten. Efter det att den tionde vargen fälldes har det setts spår efter tre vargar till, säger han.
Johan Lundberg, ordförande för Jägareförbundet i länet och talesperson för vargjakten, vill inte kommenterar hur många vargar som tros vara kvar i Andånreviret.

Upp till länsstyrelsen att spåra varg
– Nu är det upp till länsstyrelsens naturbevakare att spåra så länsstyrelsen kan bilda en egen uppfattning om läget.
Under tiden fortsätter licensjakten på varg i Gävleborg i Ryssjönreviret, där det enligt Johan Lundberg fortfarande finns två vargar kvar att fälla av kvoten på sex.

Även alfatiken fälld
Alfahannen tros vara den rekordstora varg på över på 54 kilo som fälldes i söndags vid Söndagsberget i Ovanåker-
På onsdagen fälldes även alfatiken i Andånreviret.
På onsdagskvällen sände Johan Lundberg in en begäran till länsstyrelsen om att få licensjakten utökad igen sedan ytterligare fyra vargar fällts i den utökade kvoten på sammanlagt tio vargar. Ansökningen har även undertecknats av Michael Larsson. Han är representant för skogsägarsidan i länets viltvårdsförvaltningsdelegation.

Behöver besked omgående
”Beslut behöver tas omgående för att möjliggöra en total tömning av reviret medans väderförhållandena är gynsamma”, skriver Johan Lundberg och Michael Larsson.
Begäran grundas på att det gjorts både spår- och synobservationer av fler vargar i området sedan den tionde vargen fällts.
– Nu ska vi försöka säkerställa hur det ser ut i Andån. Det är bra spårförhållanden, säger Joel Isensköld på länsstyrelsen.
– Vi försöker göra det här skyndsamt men hur lång tid det tar vågar jag inte säga, tillägger han.

Väntar på DNA-besked
Länsstyrelsen väntar även på DNA-analyser av de tio vargar som hittills fällts i reviret för att klargöra vilka de är. Dessutom ska länsstyrelsen försöka få in DNA-prover från spillning eller urin från de vargar som kan spåras i Andånreviret. Det behövs för att se vilka vargar som rör sig på området och om det hör till reviret eller inte.

Överklaganden avslås
Beslutet som togs i måndags om att utöka jakten med fyra vargar i Andån har överklagats av tre aktörer. Det är Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Svenska rovdjursföreningen och Dris, Djurens röst i Sverige.
När det gäller Dris saknar den föreningen talerätt konstaterar Förvaltningsrätten i Luleå. I övrigt avslås de andra aktörernas överklaganden, eftersom de fyra vargarna som beslutet gällde redan är skjutna.
”Under sådana förhållanden, och då det inte framkommit sådana omständigheter som medför ett befogat intresse av att pröva målet i sak, ska målet avskrivas avseende frågan om licensjaktens upphävande samt frågan om inhibition”, skriver rätten.