Bergvik Skog tar emot vargvalpar

Bergvik Skog tänker säga ja till Naturvårdsverket om utsättning av vargvalpar från djurparker.
Bergvik Skog är den största markägaren inom de områden i södra Norrland och Svealand där vargen finns. Därför är det naturligt att frågan om valputsättning ställs till Bergvik, konstaterar skogsbolaget i ett pressmeddelande.

– Under förutsättning att populationsbegränsande jakt tillåts måste Bergvik vara positivt till att ta emot genetiskt värdefulla vargvalpar i lyor som finns på bolagets marker, kommenterar Åke Granqvist, ansvarig för frågor om vilt och skogsskötsel på Bergvik.
Men samma antal valpar som placeras i en lya måste samtidigt avlägsnas från den ursprungliga kullen i lyan, konstaterar han.

”Underlättar för begränsningsjakt”
”Utsättning av valpar minskar risken för inavel bland vargarna, vilket är en förutsättning för att totala antalet vargar ska få begränsas genom jakt”, skriver bolaget. 

– Avsikten med Bergviks ställningstagande, som gäller för 2012, är att underlätta för myndigheterna att ge tillstånd till denna begränsningsjakt, förklarar Åke Granqvist.