Ett föreläggande om utfodringsförbud från länsstyrelsen ska få förenas med vite, har regeringen beslutat i dag.
Foto: Mostphotos Ett föreläggande om utfodringsförbud från länsstyrelsen ska få förenas med vite, har regeringen beslutat i dag.

Beslut om nya regler för viltutfodring

Kan förbjudas och villkoras av länsstyrelserna

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i jaktförordningen. De innebär att länsstyrelserna kan förbjuda och villkora utfodring av klövvilt. Beslutet träder i kraft den 1 oktober.

– Det här förslaget ger länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring i de fall där problemet inte kunnat lösas genom samverkan på frivillig väg. Förslaget utgör därför ett viktigt verktyg i arbetet med att minska det stora antalet skador och trafikolyckor som orsakas av vilt, sa före detta landsbygdsminister Jennie Nilsson när förslaget presenterades i april.
Den 22 juni sa riksdagen ja till propositionen om ändringen i jaktlagen. 
Och i dag har regeringen beslutat att i jaktförordningen göra ändringar som begränsar länsstyrelsernas möjlighet att förbjuda eller villkora viltutfodring.
Både ändringen i jaktlagen och ändringen i jaktförordningen träder i kraft den 1 oktober.

Gäller endast klövvilt
I ett pressmeddelande skriver Regeringskansliet:
”Dagens beslut innebär att beslut om förbud mot eller villkor för utfodring enligt huvudregeln bara får omfatta utfodring av klövvilt. Ett sådant beslut får dock även omfatta utfodring av annat vilt, om utfodringen bedrivs på ett sådant sätt att klövvilt kan nyttja fodret.
Beslutet innebär vidare att utfodring i form av saltstenar, viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt inte får förbjudas eller villkoras. Härutöver får Naturvårdsverket rätt att meddela föreskrifter om åteljakt efter samtliga viltarter, och inte bara efter vildsvin som gäller i dag.”

Bättre med frivilliga överenskommelser
I sin ledare i Jakt & Jägare nummer 5 kommenterade Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande Solveig Larsson, det som då ännu var ett förslag om att länsstyrelserna ska kunna förbjuda viltutfodring, så här:
– JRF har anfört att det vore mycket bättre med frivilliga överenskommelser, då det är markägaren som – genom att själv jaga eller upplåta åt andra – styr hur jakt och viltvård ska genomföras. Om en gröda ska räddas krävs snabba åtgärder under pågående odlingssäsong, och tyvärr saknar jag tilltro till att den snabbheten finns i myndighetsutövningen.