Foto: Mostphotos Det är en fårbesättning norr om Edsbruk som varit extra utsatt för lodjursangrepp, senast den 24 maj då ett får dödades.

Beslut om skyddsjakt på fårrivande lodjur

Fram till den 31 augusti får ett skadegörande lodjur skyddsjagas i Västerviks kommun. Det beslutar länsstyrelsen efter flera angrepp mot får i trakten.

Ett får dödades av lodjur den 24 maj i en besättning norr om Edsbruk. Också förra året var fårbesättningen utsatt och mellan den 11 juni och 17 september inträffade tre lodjursangrepp.

Inget resultat

Dessutom skedde ytterligare två angrepp i närheten, men i Östergötlands län. Den 19 september 2023 fattades beslut om skyddsjakt på den skadegörande individen, en jakt som avslutades den 31 oktober utan att ha gett resultat.

Förflyttning av djur, installning, uppsättning av lapptyg och andra skadeförebyggande åtgärder har utförts. Enligt länsstyrelsen i Kalmars bedömning återstår bara förnyad skyddsjakt som får påbörjas efter nästa angrepp om det bedöms vara gjort av det aktuella lodjuret.

”Inom område”

– Utifrån att angreppen har skett inom ett avgränsat område under en begränsad tidsperiod, bedömer vi att det troligtvis rör sig om samma individ och att skyddsjakt är det enda alternativet, kommenterar enhetschef Fredrik Ustrup.