EU:s miljökommissionär Janez Potocnik meddelar att EU kommer hålla koll på den svenska skyddsjakten på varg.

”Bjällror istället för vargjakt”

(Uppdaterad version) EU kommer att granska den svenska skyddsjakten på varg för att se att den inte är en maskerad licensjakt. Nu är det elstängsel runt hagar och bjällror på jakthundar som gäller innnan det blir skyddsjakt på varg, enligt EU-kommissionären Janez Potocnik.

För några veckor sedan trädde Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i kraft. Nu kommenterar Janez Potocnik, EU:s miljökommissionär, beslutet för första gången.

Han är positiv till att licensjakten på varg är stoppad, men menar att han är osäker på att skyddsjakten följer EU-lagar. Naturvårdsverket släpper riktlinjerna för hur skyddsjakten ska se ut först i juni.
Efterlyser klara riktlinjer
– Det vore logiskt om den som utför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik i en intervju med nyhetsbyrån TT.
Potocnik påpekar att det finns risk att regionala myndigheter gör olika bedömningar när man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte.
Kommer följa skyddsjakten noga
Potocnik menar att skyddsjakten inte får bli en förtäckt rätt att döda varg och att man måste pröva förebyggande åtgärder innan man skyddsjagar varg. 
– Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror, säger Janez Potocnik till TT
– Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförs i praktiken, tillägger han.
”Otroligt viktigt med en förvaltningsplan”
Att Sverige inte har en klar förvaltningsplan för varg tycker Potocnik är beklagligt. Den 1 juli ska den vara klar.
– Det är extremt viktigt att den kommer på plats. Den behövs för att minska polariseringen i vargfrågan och skapa en gemensam grund som alla kan vara ense om, säger han till TT.
Vidare vill Potocnik se en uthållig förvaltning som genetiskt förstärker den inavlade stammen och förbättrar vargens ogynnsamma bevarandestatus..
– Det har gjorts försök att göra något åt det genetiska problemet, men åtgärderna har inte varit tillräckliga eller beslutsamma nog, säger Potocnik till TT.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...