Kamp mellan björn och varg om rester av klövvilt. Vid det här tillfället fintade vargflocken lätt bort de klumpiga björnarna. En av vargarna lyckades nalla köttresterna med hjälp av flockmedlemmarnas avledningsmanövrar. Men björnarnas totala predation på kalvar gör att vargarna måste ägna mer tid åt jakt, visar en SLU-studie.
Foto: Kjell-Erik Moseid Kamp mellan björn och varg om rester av klövvilt. Vid det här tillfället fintade vargflocken lätt bort de klumpiga björnarna. En av vargarna lyckades nalla köttresterna med hjälp av flockmedlemmarnas avledningsmanövrar. Men björnarnas totala predation på kalvar gör att vargarna måste ägna mer tid åt jakt, visar en SLU-studie.

Björnar ger längre jakt för vargar

Björn och varg i samma marker innebär att predationen på älg- och hjortkalvar blir så hög att vargarna får ägna mer tid åt att ta större älgar och hjortar, eller leta längre efter de kalvar som finns kvar.

Det är en trolig slutsats av en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Undersökningen skärskådar hur det går med vargarnas älgjakt när det finns björnar i samma område.
I en ny SLU-studie från analyseras data från områden i nordöstra Dalarna och nordvästra Gävleborgs län och Nordamerika (Yellowstone nationalpark).
Varg och björn lever sida vid sida i dessa områden.
– Eftersom björn ofta tycks kunna ta över och lägga beslag på älgar som är slagna av varg och därmed hindra vargarna från att nyttja dessa bytesdjur förväntade vi oss att vargar som lever i områden med björnförekomst skulle tvingas slå älgar oftare för att tillgodose sitt födobehov jämfört med vargar i björnfria områden, säger Håkan Sand på SLU.

Tog längre tid för vargarna att döda en älg
Han är ansvarig för vargforskningsprojektet Skandulv vid Grimsö forskningsstation, som är knuten till SLU.
Förvånande nog visade våra resultat det motsatta förhållandet, skriver SLU i ett pressmeddelande,
Det tog 28 procent längre tid för vargarna att döda en älg i områden med björn under tidig sommar i Skandinavien. Samma mönster kunde även påvisas under sommarperioden i Yellowstone där vargslagna kronhjortar (wapiti) som besöktes av björn resulterade i att det tog i genomsnitt 14 procent längre tid till att nästa hjort dödades av samma vargflock jämfört med vargslagna kronhjortar som inte besöktes av björn.

Vargarna stannar längre vid dödade bytesdjur?
Frågan är varför.
En möjlighet är att björnen genom att lägga beslag på vargslagna älgar fördröjer att vargarna lämnar platsen för att söka efter nästa bytesdjur, jämfört med om de hade fått konsumera bytet i lugn och ro, resoneras det i SLU-rapporten.
En alternativ förklaring kan vara att det i områden med både varg och björn uppstår ett hårt jakttryck på älgkalvar. Det medför i sin tur att det därmed finns relativt sett färre kalvar per älgko jämfört med områden som bara har varg. 

Måste leta längre efter en kalv
Eftersom älgkalvar är vargarnas vanligaste bytesdjur tvingas vargarna söka under en längre tid för att hitta nästa älgkalv.
– Vi arbetar för fullt med att undersöka vilken av dessa två förklaringar som är mest trolig, säger Aimee Tallian från Utah State University.
Aimee Tallian har varit den ledande amerikanska forskaren i denna studie.